Workshop „Jak mohou města (Brno) financovat své rozvojové projekty“ - Tiskový servis