Přeskočit na obsah

Waldorfská škola na Plovdivské nabídne i středoškolské studium

30. září 2020
Pro žáky waldorfské školy na Plovdivské se otvírá možnost pokračovat po ukončení povinné školní docházky ve středoškolském studiu. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům, aby schválili zřízení kombinovaného lycea při této škole.

„V České republice je mnoho měst, která zřizují střední školy waldorfského typu. Jsou jimi například Praha, Ostrava nebo České Budějovice. V Brně tento druh školy zatím chybí. Vzhledem k poptávce ze strany veřejnosti a absolventů základní waldorfské školy po alternativní formě vzdělávání na středním stupni doporučujeme zřídit střední školu při Waldorfské MŠ a ZŠ na Plovdivské,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství a sportu.

Pokud tento záměr schválí Zastupitelstvo města Brna, začne škola s přípravami na zajištění středoškolského studia. První studenti by do něj mohli nastoupit ve školním roce 2022/2023. „Vzdělávací obor kombinované lyceum je moderní maturitní obor vyplňující mezeru v nabídce středního vzdělání mezi všeobecně, ale spíše teoreticky zaměřenými gymnázii a mezi úzce profilovanými středními odbornými školami. Vzdělání ve waldorfském lyceu poskytuje široký vzdělanostní základ, a to i v praktických oborech, je úzce navázáno na praxi a umožňuje pružné přecházení napříč obory. Od druhého ročníku si studenti navíc vybírají jedno ze zaměření – technické, přírodovědné nebo humanitní,“ přiblížil Jaroslav Suchý.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno na Plovdivské 8 zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé ZŠ Plovdivská. V roce 2009/2010 škola poskytovala vzdělávání 75 dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. V současné době je v základní škole 14 běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků. Pokud se navýší kapacita školy, bude se počet tříd postupně zvyšovat. Příští rok přibude nová třída v ZŠ. Od roku 2022 by se počet tříd v ZŠ navýšil na 18 a zároveň bude otevřena první třída pro středoškoláky. V roce 2025 by mohlo lyceum navštěvovat až 120 studentů ve 4 třídách.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.