Přeskočit na obsah

Vznikne nová aplikace Centrum řízení projektů. Zjednoduší správu a řízení stavebních projektů města

06. dubna 2022

Lepší správu a řízení stavebních projektů má zajistit nový softwarový nástroj, na jehož vývoj, dodávku, podporu a rozvoj dnes radní vybrali dodavatele. Stane se jím brněnská EXPECT-IT, s. r. o. Nabídka této společnosti byla nejvýhodnější ze všech čtyř podaných ve veřejné zakázce.

„Předmětem veřejné zakázky, kterou jsme se dneska na radě zabývali, byl vývoj, dodávka, podpora a rozvoj softwarového nástroje, jehož účelem bude umožnění správy a řízení stavebních projektů. Tento nástroj bude sbírat a zaznamenávat informace o realizaci stavebních projektů zahrnující zejména finance, rozpočet, platby, změny závazku, dodatky, časový plán a další, přičemž součástí bude také vykazování reportů pro statutární město Brno. V rámci této zakázky dojde samozřejmě také k zaškolení magistrátních pracovníků,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Veřejná zakázka na vývoj a implementaci softwaru aplikace na Centrum řízení projektů byla realizována skrze elektronický nástroj E-ZAK. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel magistrát nabídku od čtyř dodavatelů. Komise jako nejvýhodnější vybrala tu od EXPECT-IT, s. r. o. 

„Radní dnes schválili také smlouvu, kterou s vybranou společností město následně uzavře, a to za cenu 1,173 milionů včetně DPH. V této ceně je obsažena první fáze, tedy vývoj, implementace a integrace softwaru, i druhá fáze, která zahrnuje jeho provoz. Samotný vývoj by měl být hotov do tří měsíců od nabytí účinnosti podepsané smlouvy,“ dodal zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

„Centrum řízení projektů zpřehlední veškeré stavební a investiční projekty města. Jde o nástroj, který posune řízení investičních akcí do 21. století. Finanční i časový harmonogram a aktuální data o projektech budou dostupná na jednom virtuálním místě. Do velké míry tedy digitalizujeme stávající administrativu, což umožní snížení administrativní zátěže při vedení jednotlivých projektů. V neposlední řadě bude nástroj generovat potřebné reporty. Ať už o ekonomických datech projektů, nebo třeba přehled časového plnění, což zjednoduší a zefektivní kontrolu průběhu investičních akcí,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.