Vznikne nová aplikace Centrum řízení projektů. Zjednoduší správu a řízení stavebních projektů města - Tiskový servis

Vznikne nová aplikace Centrum řízení projektů. Zjednoduší správu a řízení stavebních projektů města

  • 06. dubna 2022
  • 2 minuty čtení

Lepší správu a řízení stavebních projektů má zajistit nový softwarový nástroj, na jehož vývoj, dodávku, podporu a rozvoj dnes radní vybrali dodavatele. Stane se jím brněnská EXPECT-IT, s. r. o. Nabídka této společnosti byla nejvýhodnější ze všech čtyř podaných ve veřejné zakázce.

„Předmětem veřejné zakázky, kterou jsme se dneska na radě zabývali, byl vývoj, dodávka, podpora a rozvoj softwarového nástroje, jehož účelem bude umožnění správy a řízení stavebních projektů. Tento nástroj bude sbírat a zaznamenávat informace o realizaci stavebních projektů zahrnující zejména finance, rozpočet, platby, změny závazku, dodatky, časový plán a další, přičemž součástí bude také vykazování reportů pro statutární město Brno. V rámci této zakázky dojde samozřejmě také k zaškolení magistrátních pracovníků,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Veřejná zakázka na vývoj a implementaci softwaru aplikace na Centrum řízení projektů byla realizována skrze elektronický nástroj E-ZAK. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel magistrát nabídku od čtyř dodavatelů. Komise jako nejvýhodnější vybrala tu od EXPECT-IT, s. r. o. 

„Radní dnes schválili také smlouvu, kterou s vybranou společností město následně uzavře, a to za cenu 1,173 milionů včetně DPH. V této ceně je obsažena první fáze, tedy vývoj, implementace a integrace softwaru, i druhá fáze, která zahrnuje jeho provoz. Samotný vývoj by měl být hotov do tří měsíců od nabytí účinnosti podepsané smlouvy,“ dodal zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

„Centrum řízení projektů zpřehlední veškeré stavební a investiční projekty města. Jde o nástroj, který posune řízení investičních akcí do 21. století. Finanční i časový harmonogram a aktuální data o projektech budou dostupná na jednom virtuálním místě. Do velké míry tedy digitalizujeme stávající administrativu, což umožní snížení administrativní zátěže při vedení jednotlivých projektů. V neposlední řadě bude nástroj generovat potřebné reporty. Ať už o ekonomických datech projektů, nebo třeba přehled časového plnění, což zjednoduší a zefektivní kontrolu průběhu investičních akcí,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky