Přeskočit na obsah

Vznikne nová aplikace Centrum řízení projektů. Zjednoduší správu a řízení stavebních projektů města

06. dubna 2022
Lepší správu a řízení stavebních projektů má zajistit nový softwarový nástroj, na jehož vývoj, dodávku, podporu a rozvoj dnes radní vybrali dodavatele. Stane se jím brněnská EXPECT-IT, s. r. o. Nabídka této společnosti byla nejvýhodnější ze všech čtyř podaných ve veřejné zakázce.

„Předmětem veřejné zakázky, kterou jsme se dneska na radě zabývali, byl vývoj, dodávka, podpora a rozvoj softwarového nástroje, jehož účelem bude umožnění správy a řízení stavebních projektů. Tento nástroj bude sbírat a zaznamenávat informace o realizaci stavebních projektů zahrnující zejména finance, rozpočet, platby, změny závazku, dodatky, časový plán a další, přičemž součástí bude také vykazování reportů pro statutární město Brno. V rámci této zakázky dojde samozřejmě také k zaškolení magistrátních pracovníků,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Veřejná zakázka na vývoj a implementaci softwaru aplikace na Centrum řízení projektů byla realizována skrze elektronický nástroj E-ZAK. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel magistrát nabídku od čtyř dodavatelů. Komise jako nejvýhodnější vybrala tu od EXPECT-IT, s. r. o. 

„Radní dnes schválili také smlouvu, kterou s vybranou společností město následně uzavře, a to za cenu 1,173 milionů včetně DPH. V této ceně je obsažena první fáze, tedy vývoj, implementace a integrace softwaru, i druhá fáze, která zahrnuje jeho provoz. Samotný vývoj by měl být hotov do tří měsíců od nabytí účinnosti podepsané smlouvy,“ dodal zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas.

„Centrum řízení projektů zpřehlední veškeré stavební a investiční projekty města. Jde o nástroj, který posune řízení investičních akcí do 21. století. Finanční i časový harmonogram a aktuální data o projektech budou dostupná na jednom virtuálním místě. Do velké míry tedy digitalizujeme stávající administrativu, což umožní snížení administrativní zátěže při vedení jednotlivých projektů. V neposlední řadě bude nástroj generovat potřebné reporty. Ať už o ekonomických datech projektů, nebo třeba přehled časového plnění, což zjednoduší a zefektivní kontrolu průběhu investičních akcí,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.