Přeskočit na obsah

Vznikla strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti do roku 2027

20. května 2022

Zastupitelé na svém květnovém zasedání schválili Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. Nástroj ITI pro metropolitní oblasti a aglomerace totiž pokračuje i v programovém období 2021–2027. Brněnská metropolitní oblast proto přistoupila od poloviny roku 2019 ke zpracování Integrované strategie rozvoje BMO 2021+. Komplexní rozvojová strategie dotčeného území není nově vázaná pouze na nástroj ITI.

Součástí Brněnské metropolitní oblasti (BMO) je nyní celkem 184 obcí, ve kterých žije přibližně 700 tisíc obyvatel. Tato oblast je organický funkční celek zahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí. Území je vydefinováno na základě intenzivních denních vazeb (dojížďka, dostupnost). V současné době neexistuje legislativní rámec, který by řízení metropolitní oblasti upravoval, takže koordinace aktivit v území probíhá na partnerském principu a důkladné komunikaci města Brna s okolními obcemi.

Evropská unie dala od roku 2014 velkým metropolím a obcím v jejich zázemí možnost využít finance z nástroje ITI, tzv. Integrované územní investice. Žadatelé z BMO tak mohou přes nástroj ITI získat finance na své projekty a zároveň na řešení jednoho problému využít prostředky z více zdrojů. Efekty realizace těchto projektů se potom násobí. V letech 2014–2020 bylo pro BMO alokováno přibližně 6 miliard korun a podpořeno přes 120 projektů v Brně i jeho zázemí, namátkou např. projekt prodloužení tramvajové trati do Kampusu, přestupní terminál v Židlochovicích nebo dopravní řešení ve čtvrti Trnitá složené z projektu tramvajové trati Plotní, rekonstrukce autobusového nádraží Zvonařka a výměny parovodů za horkovody v lokalitě,“ přiblížila primátorka Markéta Vaňková.

Oproti předchozímu období je pro Brněnskou metropolitní oblast alokováno o miliardu více, tedy asi 7 miliard. První výzvy pro projekty by měly být vypsány na konci letošního roku.

Nástroj ITI pro metropolitní oblasti a aglomerace se osvědčil, a pokračuje proto i v novém programovém období 2021–2027. Brněnská metropolitní oblast přistoupila od poloviny roku 2019 pod vedením města Brna ke zpracování Integrované strategie rozvoje BMO 2021+, kterou nyní schválili zastupitelé. Oproti minulé strategii jsou projekty navázány na více možností zdrojů financování, nikoliv pouze ITI. Dokument se nově zaměřuje výhradně na nosná strategická témata s metropolitním rozměrem, ve kterých se vyžaduje spolupráce více obcí. Na realizaci integrovaných řešení máme k dispozici přibližně 7 miliard Kč, díky kterým vzniknou v Brně a jeho zázemí důležité projekty – např. prodloužení tramvajové trati Merhautova–Lesná, revitalizace Holáseckých jezer, další rozšiřování cyklostezek na Šlapanicku. Jako časový horizont je zde zvolen rok 2030, je proto kladen důraz na pokročilý stupeň přípravy projektů,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný.

Aby mohla být ISR BMO 21+ hodnocena a schválena na národní úrovni, je nejprve nutné její schválení Řídicím výborem BMO a Zastupitelstvem města Brna, což je nyní splněno. Během doby své realizace bude moci být ISR BMO 21+ aktualizována jak po věcné, tak i po finanční stránce.

Veškeré výstupy a další informace spojené s tvorbou ISR BMO 21+ jsou průběžně zveřejňovány na webu https://metropolitni.brno.cz.

Zároveň Brno uspořádalo 19. května konferenci s názvem „Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?!“, která si kladla za cíl posunout odbornou i politickou debatu v oblasti metropolitní spolupráce zase o kus dál. „Chceme především apelovat na národní úroveň, aby nastavila adekvátní právní rámec směrem k ukotvení metropolitní problematiky v právním řádu ČR, to vše společně s nastavením možnosti finanční podpory metropolitních oblastí,“ avizoval budoucí snahy města náměstek Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.