Přeskočit na obsah

Výzva a školení k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na roky 2021 a 2021–2022

10. srpna 2020

Odbor kultury Magistrátu města Brna sděluje, že od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020 je možné předkládat žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury na projekty a provozní náklady – celoroční činnost na roky 2021 a 2021–2022.

Stejně jako loni rozdělíme dotace v devíti oblastech dotačních programů, jako například v oblasti audiovize, hudby nebo kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Kultura a její návazné služby tvoří 10 % ekonomiky města, a jsem proto rád, že se nám podařilo i navzdory pandemii covid-19 zachovat finanční částku na stejné úrovni jako v minulém roce, tj. téměř 40 milionů Kč,“ sdělil radní pro oblast kultury Marek Fišer.  

Žádosti o dotace je možno podávat v těchto oblastech dotačních programů:

• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Žádosti mohou podávat následující subjekty:

Jednoletá dotace
- na celoroční činnost

O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na celoroční činnost mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva roky k datu podání žádosti.

- na projekt

O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, které působí v oblasti kultury. Žádost lze podat na projekt realizovaný v kalendářním roce 2021.

Dvouletá dotace
O dvouletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt/celoroční činnost mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva roky k datu podání žádosti.

Žádosti o dotace nemohou podávat:
1. organizace založené či zřízené městem Brnem;
2. organizace založené či zřízené městskými částmi statutárního města Brna;
3. státní příspěvkové organizace.


Podrobnosti podávání žádostí o dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, části A – společná ustanovení a části B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury, které jsou také zveřejněny na  webových stránkách statutárního města Brna – https://www.brno.cz/?id=4464397, dotačním serveru pro podávání žádostí v oblasti kultury – https://dotace-kultura.brno.cz/ a dotačním portálu města Brna – https://dotace.brno.cz/.

Na webových stránkách https://dotace-kultura.brno.cz naleznete v elektronické podobě formulář pro podávání žádostí o dotace.

Současně si vás dovolujeme upozornit, že Odbor kultury Magistrátu města Brna bude pořádat školení ve věci podávání žádostí o dotace v oblasti kultury.

Školení se uskuteční v budově Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno v místnosti tzv. „Podkova“, která se nachází při vstupu na nádvoří Nové radnice vpravo.

Termíny školení:

17. 8. 2020      26. 8. 2020      7. 9. 2020
vždy v době od 15.00 do 17.00 hod.

Školení je bezplatné a je kapacitně omezené. Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení. V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat několik termínů školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.

Informace potřebné k podání žádostí o dotace najdete uveřejněny jak na webových stránkách Odboru kultury, tak na webových stránkách s elektronickým formulářem pro podávání žádostí o dotace.

Kontaktní údaje:
dotační programy v oblasti: ? divadla, performance a cirkusu ? literatury ? podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ? tance
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ? činnosti hudebních klubů ? kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ? audiovize ? hudby ? výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Kontaktní adresa:
Odbor kultury Magistrátu města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.