Přeskočit na obsah

Výzkum zmapuje povědomí o participaci a zkušenosti s ní mezi obyvateli. Město také získá představu, co je pro ně důležité

23. března 2022

Sociologický výzkum na téma zkušenosti obyvatel s občanskou participací pro město provede společnost Inboox CZ, s.r.o., kterou dnes ze tří uchazečů vybrala Rada města Brna. Zakázka vyjde na 281 000 korun bez DPH.

„Participace je dnes v Brně reprezentována především participativním rozpočtem Dáme na vás. Ten je však jen jedním z možných nástrojů občanské participace a je třeba se věnovat i dalším možnostem posilujícím zastoupení občanů v rozhodovacích procesech města. Zvláště s ohledem na to, že v nejbližších týdnech bude navíc tento projekt rozšířen o další nástroje. Jde především o modul umožňující podávat občanské návrhy, které jsou bez finančního limitu a po získání minimální podpory je bude projednávat vedení města. Druhým je pak nástroj pro pořádání městských anket. Cílem výzkumu je tedy zjištění, zda obyvatelé Brna mají o participaci zájem a do jaké míry,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Z hlediska použité metody se jedná o kvantitativní sociologický průzkum názorů a postojů obyvatel Brna na vzorku 800 respondentů ve věku 18+ vybraných kvótním způsobem. Bude proveden dotazníkovým šetřením kombinujícím interakci mezi respondentem a tazatelem a on-line dotazování.  

„Dále nás bude zajímat, jakou úroveň zapojení obyvatelé Brna očekávají. Například jestli jim stačí vědět, co se má v budoucnu v Brně dít či jaký je rozpočet a za co se utrácí, nebo jestli se přímo chtějí podílet na designu projektů a politik města. A také je pro nás důležité územní měřítko, tedy zájem obyvatel o zapojení se v kontextu sousedství, městské části či na celoměstské úrovni,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Výzkumné otázky se zaměří na následující oblasti:   
1. míra občanské angažovanosti,  
2. způsob získávání informací o participačních aktivitách v Brně a o Brně obecně,  
3. zapojení se do různorodých participačních aktivit,  
4. spokojenost se zapojením se do různorodých participačních aktivit,  
5. hodnocení osobní důležitosti různorodých participačních aktivit,  
6. bariéry zapojení se do participačních aktivit.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.