Výstavba páteřní komunikace na Žlutém kopci začne rozšířením Vinařské. První úsek bude stát bezmála 70 milionů

  • 21. prosince 2021
První úsek plánované nové páteřní komunikace na Žlutém kopci, která bude vedena ulicí Vinařskou v délce 520 metrů, získal reálné obrysy. Rada města Brna pro tuto akci schválila investiční záměr s předpokládanými náklady ve výši 69 733 tis. Kč včetně DPH.

„V souvislosti s plánovanou výstavbou na Žlutém kopci je třeba zajistit zpřístupnění území. Koncept dopravní obslužnosti nově vznikající lokality spočívá ve vytvoření jedné průjezdní páteřní komunikace, která bude procházet diagonálně napříč celým územím a bude napojena na stávající dopravní síť města. Tato trasa komunikace vychází z návrhu schválené Územní studie Žlutý kopec,“ uvedla primátorka města Brna a dodala: „Stávající šířka komunikace je proměnná s maximální šíří 4 metry. Plánujeme její rozšíření na dva jízdní pruhy o šířce minimálně 3,5 m, a to z důvodu budoucí trasy městské hromadné dopravy, a doplnění oboustranným chodníkem. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení pomocí usazení sloupů VO.“

Další informace doplnil Petr Kratochvíl, radní pro dopravu: „Páteřní komunikace povede z ulice Lipové přes ulici Vinařskou, dále přes území Žlutého kopce s napojením na ulici Tomešovu, která vyústí do ulice Tvrdého. Je zde plánována osobní doprava i vedení autobusové linky městské hromadné dopravy. Rozšíření komunikace na Lipové je nutné z důvodu koordinace se současnými záměry soukromých investorů, kteří v lokalitě staví především bydlení.“

Investice je finančně náročná z důvodu velké svažitosti terénu a nutnosti majetkoprávního vypořádání s Masarykovou univerzitou, která má komunikaci v majetku. Orientační cena investice je 69 733 tis. Kč (vč. 21 % DPH).

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy