Přeskočit na obsah

Výstavba páteřní komunikace na Žlutém kopci začne rozšířením Vinařské. První úsek bude stát bezmála 70 milionů

21. prosince 2021

První úsek plánované nové páteřní komunikace na Žlutém kopci, která bude vedena ulicí Vinařskou v délce 520 metrů, získal reálné obrysy. Rada města Brna pro tuto akci schválila investiční záměr s předpokládanými náklady ve výši 69 733 tis. Kč včetně DPH.

„V souvislosti s plánovanou výstavbou na Žlutém kopci je třeba zajistit zpřístupnění území. Koncept dopravní obslužnosti nově vznikající lokality spočívá ve vytvoření jedné průjezdní páteřní komunikace, která bude procházet diagonálně napříč celým územím a bude napojena na stávající dopravní síť města. Tato trasa komunikace vychází z návrhu schválené Územní studie Žlutý kopec,“ uvedla primátorka města Brna a dodala: „Stávající šířka komunikace je proměnná s maximální šíří 4 metry. Plánujeme její rozšíření na dva jízdní pruhy o šířce minimálně 3,5 m, a to z důvodu budoucí trasy městské hromadné dopravy, a doplnění oboustranným chodníkem. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení pomocí usazení sloupů VO.“

Další informace doplnil Petr Kratochvíl, radní pro dopravu: „Páteřní komunikace povede z ulice Lipové přes ulici Vinařskou, dále přes území Žlutého kopce s napojením na ulici Tomešovu, která vyústí do ulice Tvrdého. Je zde plánována osobní doprava i vedení autobusové linky městské hromadné dopravy. Rozšíření komunikace na Lipové je nutné z důvodu koordinace se současnými záměry soukromých investorů, kteří v lokalitě staví především bydlení.“

Investice je finančně náročná z důvodu velké svažitosti terénu a nutnosti majetkoprávního vypořádání s Masarykovou univerzitou, která má komunikaci v majetku. Orientační cena investice je 69 733 tis. Kč (vč. 21 % DPH).

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.