Výstava unikátních detailních modelů multifunkční haly bude probíhat v Galerii Vaňkovka

  • 23. března 2022
Od středy 23. března od 17 hodin budou mít návštěvníci Galerie Vaňkovka možnost blíže se seznámit s multifunkční halou, která by v budoucnu měla vzniknout v blízkosti brněnského výstaviště. Do 12. dubna budou mít k dispozici dva 3D modely a několik informačních panelů. Modely nabídnou detailní pohled na halu včetně interiéru a umožní také lepší představu o umístění stavby v prostoru.

„Z dílny Archimage vzešel model multifunkční haly ve všech jejích detailech a druhý, kde je vidět hala zasazená do území. Lidem procházejícím Galerií Vaňkovka tak poskytnou konkrétní představu o plánovaném projektu. Díky využití tzv. resinové 3D tiskárny bylo možné využít tisku ve vysokém rozlišení na setiny milimetru. Chybět tak nebudou podrobnosti jako mřížky krytu vzduchotechniky, soustava lamel obíhající střešní konstrukci, sloupy lanovky nebo postavičky a auta. Samotná konstrukce modelů je vytvořena po jednotlivých patrech včetně sloupů a příček,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Tvorba modelů zabrala 3,5 měsíce. „Celkem se spotřebovalo 12 kilogramů materiálu a bezmála 4 kilometry filamentu, což jsou plastové struny pro 3D tiskárny. Vzniklo 900 dílů, ze kterých byly složeny dva modely. Na jejich tvorbě pracovalo pět 3D tiskáren. Haly jsou podsvícené a osazené LCD panely, na kterých je možné pustit videoprojekci. Nasvícená je i soustava čtyř říms, které obíhají celou halu. Hala se všemi detaily včetně hlediště a tribun v jednotlivých patrech je zpracována v měřítku 1:200, model zasazení haly do území je v měřítku 1:300,“ popsal radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl. Modely budou k vidění v Galerii Vaňkovka od vernisáže, která se uskuteční 23. března v 17 hodin, až do 12. dubna letošního roku.

Práce na Areně ale nekončí u tvorby modelů. V únoru loňského roku bylo zahájeno koncesní řízení na provozovatele haly. Do něj se přihlásili dva uchazeči, kteří byli vyzváni k předložení nabídek. Město je obdrželo pouze od jednoho ze zájemců, s nímž bylo následně jednáno o podmínkách. Ohledně financování má město příslib miliardy korun od Národní rozvojové banky, dalších 200 milionů od Jihomoravského kraje a rovněž zažádalo o 300 milionů od NSA.  Další peníze by mohly být poskytnuty ze strany komerčních bank, s nimiž zástupci města jednají.

Multifunkční hala Arena Brno je jedním z největších strategických projektů města. Zahájení samotné stavby se plánuje ještě v letošním roce, přípravné práce už probíhají. Hala poskytne moderní a pohodlné zázemí až pro 13 300 diváků při koncertech a 12 714 diváků při hokejových a jiných sportovních kláních.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy