Výsledky akademického výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti by mohla využít správa města

  • 02. března 2022
Nedávno Brno podpořilo projekt Cybersecurity Innovation Hub, který se uchází o peníze z Evropské unie na vytvoření platformy pro sdílení osvědčených postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nyní město připravilo další podpůrný dopis zaměřený na tuto oblast. Brněnští radní dnes souhlasili se zněním podpůrného dopisu, který se týká projektu CHESS podávaného do výzvy Excellence Hubs (Centra excelence) v programu HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01. Jedná se o spolupráci Masarykovy univerzity a estonské Tartuské univerzity spočívající ve zintenzivnění výzkumu 

a rozvoji inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bude-li projekt přijat k financování, bude řešen v letech 2023–2026. Jeho předpokládaný rozpočet je 3–5 milionů eur.

„Projekt CHESS podporujeme a máme zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky. Vnímáme potenciál jeho výzkumných oblastí poskytovat technologie použitelné v rozvoji chytré správy města. Nedáme na něj finanční prostředky, ale v případě potřeby jsme otevřeni spolupráci s výzkumníky na potenciálním testování inovativních řešení,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast informačních technologií Tomáš Koláčný.

Brno se, také jako sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ústředního správního orgánu pro kybernetickou bezpečnost České republiky, již dlouhodobě profiluje jako město chytré správy. Od roku 2009 investuje do inovativního podnikání a podpory talentů či výzkumu a vývoje; roční podpora již přesahuje 120 milionů korun. Orientuje se zejména na podporu podnikání a start-upů založených na výzkumu a vývoji, na popularizaci vědy, udržení a přilákání talentů nebo na aplikované vědy a chytrá řešení pro město.

Mgr. Zuzana GregorováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 064mobil: +420 777 469 972e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy