Přeskočit na obsah

Výměnu kanalizace a vodovodu provede na ulici Studená společnost IMOS Brno

21. dubna 2021

Radní dnes vybrali zhotovitele veřejné zakázky na výměnu vodovodu a kanalizace v ulici Studená na Lesné. Zhotovitelem je společnost IMOS Brno, a. s., celková cena zakázky je 51 879 383 Kč bez DPH. Investorem stavby je statutární město Brno, technický dozor stavby zajišťuje městská společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

„Jako všechen spotřební materiál i inženýrské sítě časem degradují, proto postupně opravujeme a vyměňujeme rozvody ve chvíli, když se jejich čas naplní. Vodovody a kanalizace na Studené jsou staré již skoro sto let. Je tedy pochopitelné, že jejich kompletní rekonstrukce je nutná. Vybudování nových rozvodů zlepší celkové zásobování pitnou vodou v dané lokalitě,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Společnost IMOS Brno, a. s. splnila všechny podmínky veřejné zakázky dohromady se zaručením vysoké kvality díla a ekonomické výhodnosti. Celková hodnota rekonstrukce je 51 879 383 Kč bez DPH. Měnit se bude vodovodní potrubí včetně 29 přípojek a kanalizace s 27 přípojkami. Po uložení potrubí a zajištění křížení v místě souběhu ulic, bude vodovod uložen do chráničky provedené řízeným protlakem. Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami z obetonované kameniny.

„Celá stavba začne 18. října a potrvá 32 týdnů, tedy téměř do konce května následujícího roku. Součástí rekonstrukce je i následná oprava vozovky a chodníků a také náhradní výsadba zeleně – především trávníků. Rekonstruována bude celá ulice v délce 406 metrů, po dokončení oprav budou nová potrubní vedení zajišťovat bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových a dešťových vod,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.