Přeskočit na obsah

Výměnu kanalizace a vodovodu provede na ulici Studená společnost IMOS Brno

21. dubna 2021
Radní dnes vybrali zhotovitele veřejné zakázky na výměnu vodovodu a kanalizace v ulici Studená na Lesné. Zhotovitelem je společnost IMOS Brno, a. s., celková cena zakázky je 51 879 383 Kč bez DPH. Investorem stavby je statutární město Brno, technický dozor stavby zajišťuje městská společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

„Jako všechen spotřební materiál i inženýrské sítě časem degradují, proto postupně opravujeme a vyměňujeme rozvody ve chvíli, když se jejich čas naplní. Vodovody a kanalizace na Studené jsou staré již skoro sto let. Je tedy pochopitelné, že jejich kompletní rekonstrukce je nutná. Vybudování nových rozvodů zlepší celkové zásobování pitnou vodou v dané lokalitě,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Společnost IMOS Brno, a. s. splnila všechny podmínky veřejné zakázky dohromady se zaručením vysoké kvality díla a ekonomické výhodnosti. Celková hodnota rekonstrukce je 51 879 383 Kč bez DPH. Měnit se bude vodovodní potrubí včetně 29 přípojek a kanalizace s 27 přípojkami. Po uložení potrubí a zajištění křížení v místě souběhu ulic, bude vodovod uložen do chráničky provedené řízeným protlakem. Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami z obetonované kameniny.

„Celá stavba začne 18. října a potrvá 32 týdnů, tedy téměř do konce května následujícího roku. Součástí rekonstrukce je i následná oprava vozovky a chodníků a také náhradní výsadba zeleně – především trávníků. Rekonstruována bude celá ulice v délce 406 metrů, po dokončení oprav budou nová potrubní vedení zajišťovat bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových a dešťových vod,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.