Přeskočit na obsah

Vybudování odborných učeben, zlepšení konektivity a bezbariérovost – školy čeká modernizace

15. června 2022

Zastupitelé se budou zabývat několika projekty modernizace a rozvoje škol. Rada města jim dnes doporučila, aby je schválili a souhlasili s přípravou žádostí o dotace.

„Cílem postupu, kdy zastupitelé schvalují posouzení projektů, je to, aby měli možnost se s nimi důkladně seznámit a vyhodnotit jejich potřebnost. Ač lze předpokládat, že se podaří získat dotace mnohdy až ve výši 85 % uznatelných nákladů, pořád to znamená spoluúčast města v řádech desítek milionů korun. Dnes projednávané body mají leccos společného – jedná se o projekty, které povedou k rozšiřování a vylepšování odborných učeben, zlepšení konektivity a také k zajištění bezbariérovosti školských budov. Domnívám se, že to budou dobře vynaložené finance pro naši budoucnost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Moderní škola, ZŠ Gajdošova 3
Projekt Moderní škola na ZŠ Gajdošova 3 se bude ucházet o prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci nového programového období 2021–2027. „Cílem je vytvořit ze stávajících prostor polytechnickou a multimediální učebnu včetně vybavení a zajistit bezbariérovost na budově z ulice Gajdošovy, a to v průběhu roku 2024,“ informoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Předpokládané náklady akce činí 20,5 milionu korun, z toho způsobilé výdaje činí 11,5 milionu. Celková dotace se očekává ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, což je 9,7 milionu korun. Projekt má být realizován v roce 2024, jeho nositelem je městská část Brno-Židenice.

Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti
„ZŠ a MŠ na nám. Svornosti chce ze stejného operačního programu modernizovat a vybavit odborné učebny chemie, fyziky a přírodních věd včetně kabinetů. Dále počítá se zajištěním bezbariérovosti a vnitřní konektivity. Vzniknout má také cvičná kuchyňka,“ popsal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. Předpokládané náklady akce činí 30,8 milionu korun, způsobilé výdaje se očekávají ve výši 100 % celkových nákladů, výše dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů, tj. 26,2 milionu korun. Realizace se předpokládá v letech 2022–2023. Nositelem projektu je městská část Brno-Žabovřesky.

ZŠ Brno, Merhautova 37 – Konektivní škola v polytechnickém světě práce – posouzení projektu
„Základní škola Merhautova chce vybudovat venkovní polytechnické učebny pro žáky 1. a 2.stupně základní školy a zlepšit konektivitu školy,“ řekl Petr Hladík. Žádost o podporu bude podána do Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady projektu se odhadují na 6,89 milionu korun, výše dotace pak 4,13 milionu. V současnosti se připravuje projektová dokumentace na obě aktivity. Realizace se předpokládá v letech 2022–2023. Nositelem projektu je městská část Brno-sever.

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků na ZŠ Bosonožská 9
„Na škole se vybudují nové odborné učebny, zrekonstruují se kabinety, vznikne prostor pro zájmové vzdělávání, pořídí se související mobiliář a bude zajištěna vnitřní konektivita školy,“ vysvětlil Jaroslav Suchý. Celkové náklady akce činí 35,4 milionu korun, dotace se odhaduje ve výši 10,2 milionu. Realizace projektu se předpokládá od roku 2023, jeho nositelem je městská část Brno – Starý Lískovec. 

„Jelikož nejsou známy konkrétní parametry programu a podmínky odpovídající výzvy, může se výše dotací či způsobilých výdajů u všech projednávaných projektů ještě měnit,“ upozornila Markéta Vaňková.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.