Vybudování odborných učeben, zlepšení konektivity a bezbariérovost – školy čeká modernizace

  • 15. června 2022
Zastupitelé se budou zabývat několika projekty modernizace a rozvoje škol. Rada města jim dnes doporučila, aby je schválili a souhlasili s přípravou žádostí o dotace.

„Cílem postupu, kdy zastupitelé schvalují posouzení projektů, je to, aby měli možnost se s nimi důkladně seznámit a vyhodnotit jejich potřebnost. Ač lze předpokládat, že se podaří získat dotace mnohdy až ve výši 85 % uznatelných nákladů, pořád to znamená spoluúčast města v řádech desítek milionů korun. Dnes projednávané body mají leccos společného – jedná se o projekty, které povedou k rozšiřování a vylepšování odborných učeben, zlepšení konektivity a také k zajištění bezbariérovosti školských budov. Domnívám se, že to budou dobře vynaložené finance pro naši budoucnost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Moderní škola, ZŠ Gajdošova 3
Projekt Moderní škola na ZŠ Gajdošova 3 se bude ucházet o prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci nového programového období 2021–2027. „Cílem je vytvořit ze stávajících prostor polytechnickou a multimediální učebnu včetně vybavení a zajistit bezbariérovost na budově z ulice Gajdošovy, a to v průběhu roku 2024,“ informoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Předpokládané náklady akce činí 20,5 milionu korun, z toho způsobilé výdaje činí 11,5 milionu. Celková dotace se očekává ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, což je 9,7 milionu korun. Projekt má být realizován v roce 2024, jeho nositelem je městská část Brno-Židenice.

Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti
„ZŠ a MŠ na nám. Svornosti chce ze stejného operačního programu modernizovat a vybavit odborné učebny chemie, fyziky a přírodních věd včetně kabinetů. Dále počítá se zajištěním bezbariérovosti a vnitřní konektivity. Vzniknout má také cvičná kuchyňka,“ popsal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. Předpokládané náklady akce činí 30,8 milionu korun, způsobilé výdaje se očekávají ve výši 100 % celkových nákladů, výše dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů, tj. 26,2 milionu korun. Realizace se předpokládá v letech 2022–2023. Nositelem projektu je městská část Brno-Žabovřesky.

ZŠ Brno, Merhautova 37 – Konektivní škola v polytechnickém světě práce – posouzení projektu
„Základní škola Merhautova chce vybudovat venkovní polytechnické učebny pro žáky 1. a 2.stupně základní školy a zlepšit konektivitu školy,“ řekl Petr Hladík. Žádost o podporu bude podána do Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady projektu se odhadují na 6,89 milionu korun, výše dotace pak 4,13 milionu. V současnosti se připravuje projektová dokumentace na obě aktivity. Realizace se předpokládá v letech 2022–2023. Nositelem projektu je městská část Brno-sever.

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků na ZŠ Bosonožská 9
„Na škole se vybudují nové odborné učebny, zrekonstruují se kabinety, vznikne prostor pro zájmové vzdělávání, pořídí se související mobiliář a bude zajištěna vnitřní konektivita školy,“ vysvětlil Jaroslav Suchý. Celkové náklady akce činí 35,4 milionu korun, dotace se odhaduje ve výši 10,2 milionu. Realizace projektu se předpokládá od roku 2023, jeho nositelem je městská část Brno – Starý Lískovec. 

„Jelikož nejsou známy konkrétní parametry programu a podmínky odpovídající výzvy, může se výše dotací či způsobilých výdajů u všech projednávaných projektů ještě měnit,“ upozornila Markéta Vaňková.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy