Přeskočit na obsah

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány podpoří rozvoj perspektivní lokality na jihu Brna

30. června 2021

Zbudování kanalizační sítě pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, tedy oddílného kanalizačního systému, dostavba a propojení vodovodního řadu, realizace komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v rozvojové lokalitě Moravanské lány v městské části Brno-jih, konkrétně v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány, je součástí investičního záměru, s jehož zpracováním dnes souhlasili brněnští radní.

Území Moravanské lány se rozprostírá mezi hranicí městské části Brno-jih s katastrem obce Moravany a silnicí v ulici Vídeňská. Zástavbu zde tvoří objekty asi 120 starších usedlíků a k nim přibude 20 novostaveb rodinných domů povolených stavebním úřadem. V současnosti zde není funkční kanalizační systém, zcela tu chybí splašková kanalizace, částečně dešťová kanalizace i vodovodní řad a neexistuje dopravní infrastruktura ani veřejné osvětlení. Proto městská část reagovala na podněty občanů a požádala o zahájení investičního procesu.

„Je zřejmé, že pro zkvalitnění života nynějších obyvatel daného území a pro jeho budoucí rozvoj je uvedená investice nezbytná. Konkrétně se bude jednat o splaškovou kanalizaci v ulici Novomoravanská v délce cca 860 m a splaškovou kanalizaci o délce cca 850 m v ulici Moravanské lány. V Novomoravanské pak vznikne i cca 860 m dlouhá dešťová kanalizace. Všechny budou zaústěny do nové splaškové kanalizace vedené v ulici Moravanská, na kterou rada schválila investiční záměr už letos v březnu. Dobudováno by mělo být také 650 m vodovodu v Novomoravanské, který se propojí se stávajícím vodovodním řadem v ulici Moravanské lány,“ popsal radní pro oblast investic David Grund. „V obou ulicích se plánuje také veřejné osvětlení v délce cca 1 300 m, komunikace o ploše 15 500 m2 a chodníky o ploše cca 5 820 m2,“ dodal.

Provozovateli budoucích staveb se stanou Brněnské vodárny a kanalizace, Brněnské komunikace a Technické sítě Brno.

Předpokládané náklady na investici činí cca 150 milionů korun.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.