Přeskočit na obsah

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány podpoří rozvoj perspektivní lokality na jihu Brna

30. června 2021
Zbudování kanalizační sítě pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, tedy oddílného kanalizačního systému, dostavba a propojení vodovodního řadu, realizace komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v rozvojové lokalitě Moravanské lány v městské části Brno-jih, konkrétně v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány, je součástí investičního záměru, s jehož zpracováním dnes souhlasili brněnští radní.

Území Moravanské lány se rozprostírá mezi hranicí městské části Brno-jih s katastrem obce Moravany a silnicí v ulici Vídeňská. Zástavbu zde tvoří objekty asi 120 starších usedlíků a k nim přibude 20 novostaveb rodinných domů povolených stavebním úřadem. V současnosti zde není funkční kanalizační systém, zcela tu chybí splašková kanalizace, částečně dešťová kanalizace i vodovodní řad a neexistuje dopravní infrastruktura ani veřejné osvětlení. Proto městská část reagovala na podněty občanů a požádala o zahájení investičního procesu.

„Je zřejmé, že pro zkvalitnění života nynějších obyvatel daného území a pro jeho budoucí rozvoj je uvedená investice nezbytná. Konkrétně se bude jednat o splaškovou kanalizaci v ulici Novomoravanská v délce cca 860 m a splaškovou kanalizaci o délce cca 850 m v ulici Moravanské lány. V Novomoravanské pak vznikne i cca 860 m dlouhá dešťová kanalizace. Všechny budou zaústěny do nové splaškové kanalizace vedené v ulici Moravanská, na kterou rada schválila investiční záměr už letos v březnu. Dobudováno by mělo být také 650 m vodovodu v Novomoravanské, který se propojí se stávajícím vodovodním řadem v ulici Moravanské lány,“ popsal radní pro oblast investic David Grund. „V obou ulicích se plánuje také veřejné osvětlení v délce cca 1 300 m, komunikace o ploše 15 500 m2 a chodníky o ploše cca 5 820 m2,“ dodal.

Provozovateli budoucích staveb se stanou Brněnské vodárny a kanalizace, Brněnské komunikace a Technické sítě Brno.

Předpokládané náklady na investici činí cca 150 milionů korun.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.