Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu se blíží

  • 07. září 2022
  • 2 minuty čtení
  • Filip Poňuchálek

V Brně se po čtyřech letech obmění zastupitelstva města a městských částí. Zároveň Brňané zvolí do Senátu dva zástupce, a to za volební obvody č. 55 a 58. Termín voleb je 23. a 24. září, případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později.

Voleb do zastupitelstev obcí se může zúčastnit občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý pobyt, a také občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt. Tito lidé však musí nejpozději do 21. září do 16 hodin požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to na úřadu místní městské části. Voličem do Senátu je občan ČR.

Svou totožnost a státní občanství lidé před hlasováním prokazují předložením občanského průkazu nebo pasu. Cizinci předkládají průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci.

Volby začínají v pátek 23. září ve 14 hodin. V tento den je možno hlasovat do 22 hodin. V sobotu 24. září jsou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není dovoleno.

Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem – pro zastupitelské volby je barvy šedé, pro senátní barvy žluté. Do těchto obálek voliči vkládají hlasovací lístky. Způsob, jak správně označit hlasovací lístek, najdete na stránkách ministerstva vnitra.

Voličský průkaz si lze vyřídit pouze pro senátní volby, použít jej ale můžete jen ve svém volebním obvodě (v Brně č. 55 a 58). Požádat o něj lze u obecního úřadu v místě trvalého bydliště nebo u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož se občan nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů.

Veškeré detaily jsou uvedeny na stránkách ministerstva vnitra a na webu brno.cz, cizinci najdou informace na anglické verzi webu. 


 
 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít