Vodojemy na Žlutém kopci: Zpřístupnění se přiblížilo, první z nich převezme do správy TIC Brno

  • 01. července 2020
Dokumentaristé, filmaři, odborníci, ale také veřejnost. Těm všem se už brzy otevře první ze tří podzemních vodojemů při ulici Tvrdého. Brněnští radní dnes schválili jeho výpůjčku příspěvkové organizaci TIC BRNO. Zároveň se zabývali následným postupem u dalších dvou vodojemů. I ty chtějí – společně se zahradou nad nimi – do budoucna otevřít návštěvníkům.

„Každý z vodojemů je úplně jiný a to je unikátní. Jeden cihlový je možné zpřístupnit v omezeném režimu už nyní, do betonového a druhého cihlového s rovnou podlahou je potřeba vstupy pro veřejnost vybudovat, k čemuž dnes Rada města Brna udělala první krok. Prostor nad nimi plánujeme zpřístupnit jako malý park,“ popsal náměstek pro bytovou oblast a správu majetku Jiří Oliva. „Jsem přesvědčený, že to časem bude jedna z hlavních atrakcí města Brna,“ dodal.

Správu prvního vodojemu bude mít na starosti příspěvková organizace města TIC BRNO. Radní jí jej svěřili bezúplatně, formou výpůjčky. Bude využit pro filmová natáčení, zprostředkovaná Filmovou kanceláří Brno. Počítá se i s občasnými prohlídkami pro veřejnost. „Počítáme s tím, že termíny prvních prohlídek budou již nyní v červenci,“ doplnila ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková.

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou vznikly na přelomu 19. a 20. století podle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem z roku 1910 pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20 tisíc kubických metrů a čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách. Z provozu byly odstaveny až v roce 1997, od té doby jsou prázdné a zakonzervované. V roce 2019 Ministerstvo kultury prohlásilo soubor staveb „Historický vodárenský areál“ za kulturní památku.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy