Přeskočit na obsah

VMO Žabovřeská se přesouvá do druhé etapy. Otevřela se lávka a začalo se jezdit ve čtyřech pruzích. Práce směrem ke Komínu postupně končí, ražba tunelu začne na jaře

17. prosince 2020

Dnes byla otevřena lávka přes velký městský okruh na Žabovřeské. Jde o jeden z důležitých obslužných objektů, které město na celé stavbě zajišťuje. V obou etapách na ně dohromady půjde přes 200 milionů korun z brněnského rozpočtu. Řidiči navíc v dotčeném úseku projedou ve čtyřech pruzích, což také povede k plynulejší dopravě.

Práce na první etapě, která tímto vstupuje do předčasného užívání, se tak chýlí ke konci. Na přelomu roku dělníci začnou s druhou etapou mezi Kamenomlýnským mostem a Hlinkami. Už v lednu čeká cestující tramvají linky 1 dvouletá výluka, která poskytne prostor pro ražbu tunelu. Do něj se poté tramvajová trať přesune a vozovka se tak bude moci rozšířit.

První etapa budování VMO Žabovřeská se soustředila na úsek mezi Kníničským a Kamenomlýnským mostem. Zde vznikla například obslužná komunikace a lávka přes rušnou silnici, která řeší nebezpečné přecházení mezi Žabovřeskými loukami a zastávkou Bráfova. „Jakmile bude zprovozněná lávka, dokončí dělníci poslední úpravy na silnici. Čtyřpruhové uspořádání tak bude funkční nejpozději od čtvrtečních večerních hodin. Jedná se o předčasné užívání. Plné uvedení do provozu plánujeme na konec března 2021. V té době budou hotové veškeré chodníky, doprovodná komunikace či sadové úpravy. Posunutí termínu zapříčinil nejen covid, ale také komplikace se stavebním povolením. Stavba, kterou město zahájilo 8. října 2018, se v příštím roce volně přesune do druhé etapy. Tento projekt je pro město velmi významný. Velký městský okruh je třeba dokončit a upravit tak, aby bylo možné jím plynule projet bez zbytečných zdržení. K těm na Žabovřeské docházelo zejména kvůli zúžení silnice, které způsobovalo obzvláště v době dopravní špičky výrazné kolony,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Práce na VMO Žabovřeská provádí město ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. „Město zajišťuje v rámci stavby především stavební objekty související s obsluhou daného území, jako je například komunikace pro obsluhu Žabovřeských luk nebo napojení ulici Fanderlíkova, chodníky, lávka přes Žabovřeskou, která vyšla na přibližně 30 milionů korun, veřejné osvětlení a tramvajová zastávka Bráfova. Finančně největší je stavební investice do vybudování komunikace a chodníků pro obsluhu území Žabovřeských luk podél VMO Žabovřeská pro motorovou, ale i nemotorovou dopravu včetně autobusových zastávek pro MHD. Tento stavební objekt má náklady cca 42 milionů korun,“ řekl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Na přelomu roku předá město staveniště druhé etapy. Práce se přesunou do úseku mezi Kamenomlýnský most a Hlinky. „V této části stavby bude důležité prorazit tunel, do kterého se přesune tramvajová trať. Tím vznikne prostor pro nezbytné rozšíření silnice. S těmito pracemi je spojená dvouletá výluka tramvají linky 1. Jen díky ní bude možné stavbu dokončit ve významně kratším čase. Předpokládáme, že tramvaj v této oblasti přestane jezdit v lednu 2021. Zůstanou však obsluhovány zastávky Stránského a Bráfova. Zastávka na Konečného náměstí, kterou bylo nutné kvůli posílení tramvajové dopravy přes Veveří prodloužit a udělat bezbariérovou, je hotová i s doplněným semaforem. Kvůli výluce byla provedena i kolejová spojka v trojúhelníku u zastávky Vozovna Komín. Kroky, které bylo nutné učinit, než zastavíme tramvajovou dopravu na Žabovřeské, tak byly dokončeny,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Také práce na druhé etapě se dělí mezi město a ŘSD. „Máme zde 33 stavebních objektů, které zajišťují především obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodníků. Lávka převede chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky–Komín a propojí tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. Zajišťujeme také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun nebo úpravu neogotické kaple z roku 1884, která je kulturní památkou. Zatímco první etapa vyšla město na cca 104 miliony korun, tedy čtvrtinu celkových nákladů, za druhou etapu bychom měli uhradit cca 121 milionů korun,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.

První část stavby trvala od října 2018 a definitivně hotová bude na konci března 2021. Druhá etapa začne na začátku roku 2021 a trvat by podle smlouvy měla 194 týdnů. V tuto chvíli je vysoutěžený zhotovitel a ještě do konce letošního roku by mu mělo být předáno staveniště. Po dokončení prací bude v celé délce Žabovřeská v čtyřpruhovém uspořádání, tramvajová trať se posune do zčásti raženého a zčásti přesýpaného tunelu. Pro překonání rušné komunikace vzniknou od Kníničského mostu po Hlinky celkem dvě lávky. Stavba je jedním z největších městských strategických projektů.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.