Přeskočit na obsah

VMO Žabovřeská: Město a ŘSD podávají rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

09. března 2020

Zástupci města a Ředitelství silnic a dálnic ČR podali rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten na konci února zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku VMO Žabovřeská I, etapa II. Město a ŘSD ve svém podání zpochybňují aktivní legitimaci stěžovatele a obhajují stanovené požadavky na profesní způsobilost.

„Aby mohl někdo podat zmíněný návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, musí splňovat dvě podmínky. Předně se musí jednat o dodavatele, který by byl oprávněn a případně též alespoň potenciálně schopen předmětnou zakázku splnit. Druhým předpokladem takzvané aktivní legitimace je, že takovému potenciálnímu dodavateli hrozí nebo vzniká postupem zadavatele nějaká újma. S přihlédnutím ke slovenské právní úpravě živnostenského podnikání a s ohledem na celkový kontext jsme přesvědčeni, že Deštruktprojekt, který námi vypsanou veřejnou zakázku napadl, se dopustil zjevného zneužití práva. Námitku podle nás vůbec podávat nemohl, protože vzhledem k jeho možnostem nebylo reálné, aby se o veřejnou zakázku ucházel. Hlavně proto, že – zjednodušeně řečeno – má živnostenské oprávnění na provádění pozemních staveb, tedy budov, nikoliv na realizaci pozemních komunikací,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také dospěl k závěru, že požadavek na řemeslné živnostenské oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení je nadbytečný a nepřiměřený. „Zatímco v Česku je tato oblast činnosti automaticky součástí živnostenského oprávnění pro provádění staveb, v jiných zemích se může právní úprava odlišovat. Například právě na Slovensku se jedná o dvě odlišná, samostatná oprávnění,“ uvedl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR David Fiala. „Naším zájmem jako zadavatele jsou bezproblémové dodávky – a je třeba zdůraznit, že uvedené činnosti spjaté s elektrickými zařízeními představují v rámci zakázky objem přes sto padesát miliónů korun bez DPH. Proto jsme stanovili, že budeme uchazeče hodnotit podle obsahu předmětu jednotlivých předložených živnostenských oprávnění. Jinými slovy: není směrodatné, jak se ta která činnost jmenuje, ale jak je přesně popsána a vymezena,“ dodal Fiala.

Stavba VMO Žabovřeská patří ke strategickým projektům města a k nejdůležitějším dopravním stavbám, které mají výrazně přispět ke zlepšení průjezdnosti Brna. Dosud toto místo působilo jako „špunt“. Podél stávající dvoupruhové silnice je vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem neumožňoval vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Výsledkem vybudování této části VMO bude jednak přemístění tramvajové trati, jejíž část povede tunelem, a jednak následné rozšíření komunikace na dva pruhy v obou směrech. Realizací stavby se zklidní doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu.

Celá stavba začala v roce 2018, její dokončení se předpokládalo v roce 2023. Stavba je rozdělená na dvě etapy. První etapa se aktuálně realizuje a hotová by měla být do konce letošního roku. Druhá etapa spočívající především v rozšíření silnice a budování tunelu ve skále nad řekou měla začít letos na jaře.

Komplikace postihly již první etapu, kterou zdrželo bezpředmětné odvolání spolku Voda z Tetčic. Zamítnutí odvolání a potvrzení stavebního povolení trvalo devět měsíců. Aby se přesto podařilo projekt dokončit včas, zvláště s ohledem na termíny čerpání evropských dotací, domluvilo se vedení města, ŘSD a DPMB na úplné výluce tramvajové linky 1. Práce by tak v místě mohly probíhat rychleji. Z toho důvodu je také na letní prázdniny naplánovaná oprava kolejí na ulici Veveří, kudy budou projíždět posílené linky MHD směrem na Bystrc.

Fotografie ke stažení (autor: Z. Kolařík, MMB)

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.