Přeskočit na obsah

Vlastníkem komunikací v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami je město. Dnes o tom rozhodl Městský soud v Brně

28. dubna 2021
Město je vlastníkem účelových komunikací na pozemcích v lokalitě Ponava v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami. Dnes tak rozhodl prvoinstanční soud v klíčovém sporu s podnikatelem Liborem Procházkou a jeho společností CZECHCITY a.s. Jde o zásadní krok pro odblokování situace v důležitém rozvojovém území Brna.

Město podalo určovací žalobu počátkem roku 2019 v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva města Brna a v souladu s výzvou správních orgánů, především stavebního úřadu. „Šlo vlastně o poslední možnost, jak získat právní jistotu a jak ukončit související správní řízení či soudní spory. Ve výsledku město také ušetří peníze, odpadnou nečekané komplikace pro občany, kteří byli v minulosti zaskočeni vybíráním parkovného u vjezdu do areálu Bobycentra i na parkovišti u hokejových hal, a může pokračovat rozvoj celého území včetně plánované modernizace ulic Drobného a Sportovní,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Soud v prvoinstančním rozsudku potvrdil názor, který zastávám už řadu let, tedy že komunikace v okolí stadionu za Lužánkami panu Procházkovi nepatří. Vyřešení sporu s panem Procházkou bylo jedním z nejdůležitějších úkolů, se kterými jsme s kolegou Čumou přebírali před třemi lety řízení Majetkového odboru MMB. Jsem opravdu rád, že zdravý rozum zvítězil a že jsme i díky skvělé práci právníků uhájili zájmy města Brna,řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Jsem rád, že soud prvoinstančně potvrdil náš právní názor, že když pan Hrstka při stavbě Bobycentra poškodil cesty, které dříve zbudovalo město, a následně je opravil, nestal se opravou jejich majitelem a nemohl je tedy od něj později koupit pan Procházka. Rozsudek Městského soudu v Brně je v souladu s předešlou judikaturou, podle níž účelové komunikace nelze považovat za samostatný předmět právních vztahů,“ řekl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Symbolem sporů se stal fotbalový stadion za Lužánkami, jehož zásadní rekonstrukci zablokovaly nejasnosti o vlastnictví sousedních ploch. „Stadion i přes komplikace funguje a snažíme se ho maximálně využívat. V posledních letech zde probíhaly sportovní tréninky a utkání, festivaly, koncerty či divadelní představení, oblíbili si ho také filmaři. Díky třem milionům z participativnímu rozpočtu, které jsou určeny na vybudování travnaté plochy a studny, zde také vznikne nové tréninkové centrum pro mladé sportovce se čtyřmi multifunkčními hřišti,“ připomněl radní pro kulturu Marek Fišer.

O co jde v kauze Ponava

Statutární město Brno je vlastníkem pozemků a na nich se nacházejících povrchů v lokalitě Ponava. Spory se společností CZECHCITY se týkají pozemních komunikací, které byly v převážné většině vystavěny a na pozemky umístěny v 50. letech, poté rekonstruovány v 70. letech a následně opraveny a upraveny v souvislosti se stavební činností Lubomíra Hrstky. Ten počátkem 90. let vystavěl v areálu fotbalové Zbrojovky Brno hotel Bobycentrum a další objekty. Právě od Lubomíra Hrstky údajně nabyl předmětné komunikace Libor Procházka, respektive jeho společnost CZECHCITY, a to v roce 2010.

Jádro soudního sporu má charakter právního hodnocení, zda Lubomír Hrstka na základě své stavební činnosti získal pozemní komunikace do svého vlastnictví, zda je převedl na společnost CZECHCITY a zda vůbec dané komunikace mohou být vlastnicky odděleny od pozemků, na nichž se nacházejí. Stav areálu je v současné době neuspokojivý, neutěšená situace se přitom netýká jen fotbalového stadionu, ale i některých dalších objektů a ploch. Město Brno usiluje o zlepšení stavu celé lokality, vedle toho navíc plánuje modernizaci ulic Drobného a Sportovní. Všem těmto snahám však stojí v cestě aktivity Libora Procházky, jenž uplatňuje námitky ve stavebních řízeních a usiluje o omezení průjezdu přes komunikace.

Správní orgány (především stavební úřad) přerušily v reakci na námitky a návrhy L. Procházky řízení u nich probíhající a s tvrzením, že nemají příslušnou pravomoc, vyzvaly statutární město Brno i společnost CZECHCITY k podání žaloby na určení vlastnického práva. Město Brno výzvě vyhovělo a na jaře 2019 podalo prostřednictvím advokátní kanceláře HKR určovací žalobu. V ní upozorňuje vedle judikatury Nejvyššího soudu ČR také na okolnost, že v 90. letech, kdy probíhaly stavební aktivity Lubomíra Hrstky v této lokalitě, došlo výhradně a pouze k opravám a úpravám již existujících účelových komunikací.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.