Vítání občánků narozených mimo území ČR, zapsaných ve zvláštní matrice vedené městem Brnem – za účas... - Tiskový servis

Vítání občánků narozených mimo území ČR, zapsaných ve zvláštní matrice vedené městem Brnem – za účas...

  • 02. června 2017 15:00
  • Velvyslanectví České republiky v Lucemburku