Vítání občánků narozených mimo území ČR, zapsaných ve zvláštní matrice vedené městem Brnem – za účas...

  • 30. května 2018 15:30
  • Velvyslanectví České republiky v Lucemburku 2, rond-point Robert Schuman, L-2525 Luxembourg