Vítání občánků narozených mimo území ČR, zapsaných ve zvláštní matrice vedené městem Brnem – za účas...

  • 23. září 2021 14:00
  • Velvyslanectví České republiky v Lucemburku 2, rond-point Robert Schuman, L-2525 Luxembourg