Přeskočit na obsah

Více peněz na inovace. Připravuje se nová smlouva s JIC

11. května 2022
Přeměna inovativních nápadů ve fungující technologické firmy, akcelerace inovativního podnikání s pomocí konzultantů, asistence zavedeným společnostem stojícím před zahraniční expanzí nebo inovací svých produktů či služeb? To vše spolu s rozvojem sítě podnikatelských inkubátorů je jen část činností, jimiž město Brno pověřilo inovační agenturu JIC a platí jí za ně. Aktuální růst nákladů je nutno promítnout do výše vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Proto Rada města Brna doporučila zastupitelům ukončit současnou smlouvu s JIC a schválit novou, v níž se zvýší limit finanční podpory z městského rozpočtu.

Brno má zájem o kvalitativní i kvantitativní rozvoj inovativních produktů a služeb na svém území a v zázemí. Pověřilo proto inovační agenturu JIC, aby vykonávala služby, které posílí jeho hospodářský rozvoj a stabilitu. Tyto činnosti jsou poskytovány v režimu závazku veřejné služby a Brno za ně posílá agentuře vyrovnávací platbu. Pro rok 2022 jde o 14 milionů korun.

Mezi aktivity zajišťované pro Brno na základě smlouvy o poskytování veřejné služby patří např. provoz inkubátorů a vědecko-technických parků (např. INBIT, INMEC nebo kreativní hub KUMST), konzultace s akreditovanými experty, rozvoj podnikatelských schopností u studentů, start-upů nebo zavedených rodinných firem a péče o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje.

„Zájmové sdružení právnických osob JIC požádalo město Brno o ukončení stávající a přípravu nové smlouvy. Tím se vyřeší zejména potřeba aktualizací základní smlouvy v Zastupitelstvu města Brna a možnost navýšení limitu podpory poskytované z rozpočtu města. Pro rok 2023 je navrženo zvýšení vyrovnávací platby o milion korun na 15 milionů, což reflektuje růst nákladů a zajistí dodržení závazků veřejné služby bez nutnosti redukce poskytovaného plnění,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. března 2023 do 28. února 2024. O ukončení nynější a uzavření nové smlouvy rozhodne Zastupitelstvo města Brna.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.