Přeskočit na obsah

Veveří se stane za pár let kvetoucí obchodní třídou

11. září 2017

Město Brno dnes oficiálně představilo budoucí podobu ulice Veveří. Zásadní pro živoucí ulici, kde se dobře bydlí a dobře zde fungují obchody, restaurace, bistra, pivnice a další provozy, je usměrnění dopravy tak, aby odsud byla vymístěna tranzitní doprava a zůstala zde jen doprava zdrojová a cílová. Podmínkou pro realizace budoucí podoby Veveří je uskutečnění několik dalších dopravních staveb, jako je VMO Žabovřeská či levé odbočení z Vídeňské na Poříčí.

„Pro město je klíčové, aby krásné ulice jako Veveří žily, aby to byly prvořadě obchodní třídy a obytné ulice, které budou radiálně spojovat centrum města s dalšími lokálními centry. K tomu poslouží, když ulice nebudou určeny jako komunikace pro tranzitní dopravu, ale pro MHD, pěší, cyklisty a lokální automobilovou dopravu. Na Veveří stále vznikají nové hospody a obchody a naší snahou je toto podpořit. Klíčové je pro nás i to, aby se v oblasti dobře parkovalo, což tato studie řeší, stejně jako zásobování, nakupování apod.," uvedl náměstek pro dopravu Matěj Hollan.

Cílem chystaných změn není pouze zklidnění dopravy na ulici Veveří, ale komplexní řešení dopravní situace v centru města. „Zamýšlíme se nad tím, proč dnes centrem projíždí tolik aut. Samozřejmostí, se kterou počítáme a bez níž nelze záměr rekonstrukce Veveří realizovat, je vybudování VMO Žabovřeská. Také počítáme s tím, že ŘSD zrealizuje VMO Tomkovo náměstí a Rokytova. VMO se dělá pro to, aby po něm tranzit jezdil a město tedy může dělat souběžně taková opatření, aby byla tranzitující doprava směřována do tohoto silničního segmentu a neprojížděla centrem města. Jedním z takovýchto opatření je například umožnění levého odbočení z Vídeňské na Poříčí, aby se auta, která potřebují projet na sever města, dostala na kapacitní VMO a neprojížděla centrem," dodal projektant PK Ossendorf Vlastislav Novák.

„V územním plánu dlouhá desetiletí „straší" záměry jako Nová městská třída nebo tunely kolem Úvozu, které vycházejí z dávno přežitých názorů, že tranzit má projíždět centrem města a vše mu má ustoupit. Praxe je však taková, že tato dopravní řešení jsou jen na papíře a nikdo vážně neuvažuje nad jejich realizací. Proto přistupujeme k jiným řešením, které provedou tranzitující dopravu po k tomu určených kapacitních komunikacích. Centrální obchodní městské třídy, jako je právě Veveří, budou určeny převážně pro bydlení a obchod, ne pro tranzit. Věříme, že občané tyto záměry uvítají a rádi o tom s nimi budeme diskutovat," řekla zastupitelka Hana Kašpaříková.

V současné době pokračuje tvorba dokumentace pro územní řízení, kterou pořizuje odbor investiční. Po získání všech povolení bude možné přikročit k realizaci a z Veveří vytvořit skutečně tepající obchodní a obytnou třídu.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.