Přeskočit na obsah

Veřejný prostor musí zůstat živý – zmírní se protialkoholová vyhláška, restauratéři dostanou více prostoru, umělci méně administrativních povinností

06. května 2020

Veřejný prostor musí být i v době, kdy se bude město potýkat s dozvuky pandemie, atraktivní pro kulturní vyžití, setkávání, sport a relaxaci. První z opatření v této oblasti dnes projednávala Rada města Brna.

„Očekáváme, že v Brně bude během letních měsíců přece jen více lidí než obvykle. Je totiž velmi pravděpodobné, že možnosti, kam vyjet na dovolenou mimo republiku, budou omezené. Chceme tedy obyvatelům i návštěvníkům města nabídnout dostatek vyžití. Současně tak pomůžeme i dvěma oblastem, které byly hodně zasaženy vládními restrikcemi a které se přitom významně podílejí na utváření moderního tváře města, tedy gastronomii a umělecké scéně,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna proto dnes navrhla zmírnění obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. „Jít si v létě sednout do parku na čerstvý vzduch s přáteli a plechovkou dobře vychlazeného piva je v civilizovaném světě naprosto normální a přirozené. Brněnská protialkoholní vyhláška to však již deset let zakazuje. Navrhl jsem proto změnu, která ze zákazu vyjímá parky a lesoparky na území statutárního města Brna, v nichž by zákaz platil nadále jen v blízkosti dětských hřišť a pískovišť,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a doplnil: „Druhou změnou je pak uvolnění zákazu na Jakubském a Dominikánském náměstí, na Zelném trhu a v části ulice Františkánská nazývané Římské náměstí.“ Dnešní rozhodnutí rady je již druhým krokem v uvolňování zmiňované vyhlášky. Městské části, které se vždy na přípravě právních předpisů města podílejí, již v tuto chvíli projednávají návrh, aby se protialkoholní vyhláška nevztahovala na kulturní akce. „Posledním bodem mého návrhu je výzva městským částem, aby zvážily rozvolnění vyhlášky i pro další lokality, zejména místa, na kterých se nacházejí restaurační zařízení,“ popsal náměstek Tomáš Koláčný. Novou verzi závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích by mohlo Zastupitelstvo města Brna schválit 16. června.

Primátorkou vedená pracovní skupina navrhuje i další rozšíření využití veřejného prostoru pro občany, organizátory kulturních akcí a podnikatele v oblasti gastronomie. „Možností, jak toho dosáhnout, je několik. Městské části by například měly mít možnost vymezit venkovní volně přístupné plochy v blízkosti pohostinských zařízení, které by se daly stejně jako běžné restaurační zahrádky využít i pro konzumaci jídla a nápojů včetně těch alkoholických. Místa se budou řídit stejnými pravidly jako provoz zahrádek, jejich vyřízení ale bude administrativně jednodušší. Navíc tam, kde byly odpuštěny poplatky, to bude pro provozovatele ekonomicky velmi výhodné,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková a pokračovala: „V centru by po dohodě s městskou částí Brno-střed mohly vzniknout i zcela nové relaxační a gastro zóny na Dominikánském náměstí a Zelném trhu. Novinkou je i plánovaný projekt Gastro židle pro Brno, v jehož rámci bude na veřejných prostranstvích poblíž kaváren a restaurací rozmístěno 120 židlí a 30 stolků, které budou sloužit ke krátkému posezení a oddechu.“

„Společně s organizátory kulturních akcí a hudebními kluby hledáme cestu, jak přes léto oživit centrum města. Naše pomoc může být ve zjednodušení administrativy, poskytnutí technického zabezpečení, v propagaci. Předpokládáme i nějakou naši finanční spoluúčast tak, aby to dávalo všem smysl po ekonomické stránce. Ve spolupráci s TICem vytipováváme lokality, kde by bylo možné uspořádat kulturní akce za dodržení aktuálně platných nařízení či doporučení ohledně kapacity návštěvníků, hygienických a dalších pravidel. Jako vhodná se jeví například některá brněnská nádvoří, jako je Stará radnice, Dům pánů z Kunštátu nebo Nová radnice. Dovedeme si představit i vystoupení známějších jmen, například na Špilberku nebo v káznici na Cejlu, kde by se současně dalo vybírat vstupné i streamovat, abychom lidi nalákali do Brna, které se pyšní titulem Město hudby UNESCO. Jiná místa, která jsou otevřená, třeba Pohořelec, Jakubák nebo Moravské náměstí u Jošta, mohou zase sloužit například pro vystoupení amatérských hudebních skupin, tanečních souborů nebo pro flash mob akce,“ dodal radní pro kulturu Marek Fišer.

Město se také chce zaměřit na rozšiřování zón a ploch pro rekreační sportovní vyžití. „Příkladem je projekt zpřístupnění části areálu brněnského výstaviště, kde by měly být k využití veřejností tři basketbalová hřiště, dvě hřiště na streetball, deset pingpongových a šest teqballových stolů. V době, kdy jsme z důvodu pandemie museli omezit provoz, chceme touto cestou nabídnout využití našich prostor. U sportovišť, která by měla fungovat od začátku června do konce prázdnin, budeme také zajišťovat ostrahu a sociální zázemí,“ řekl Petr Kratochvíl, místopředseda představenstva Veletrhů Brno. „Stejně tak, jak chceme rozšiřovat sportoviště, rádi bychom nabídli i dostatek míst pro odpočinek a relaxaci. Momentálně se proto třeba prověřují vhodná místa pro zřízení dalších grillpointů,“ uzavřela téma Markéta Vaňková.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.