Přeskočit na obsah

Veřejnosti se otevře další kousek brněnského podzemí. Sklepní prostor na Solniční pod hotelem Slavia zpřístupní soukromý nájemce

19. května 2021

S úsilím Brna co nejvíce zpřístupnit veřejnosti své unikátní podzemí souvisí také záměr města pronajmout dosud špatně dostupný středověký sklep se střílnou, který se nachází na Solniční 17, na pozemcích pod hotelem Slavia. Proto dnes brněnští radní vybrali nabídku společnost SLAVIA A.D. 1899 s. r. o., se sídlem na Solniční 243/17, která na záměr reagovala jako jediná, a schválili uzavření smlouvy mezi společností, tedy nájemcem, a městem, tedy pronajímatelem, na nájem tohoto prostoru za 1 Kč na 50 let. Společnost SLAVIA A.D. 1899 s. r. o., která zde prostřednictvím společnosti Hotel SLAVIA, spol. s r. o., provozuje hotelové a ubytovací služby, hodlá v rámci rekonstrukce hotelu vybudovat k pronajatému sklepu podzemní chodbu, propojit ho tak s hotelem a umožnit tam zájemcům ze strany veřejnosti bezplatný vstup. K tomu ji také zavazuje uzavřená smlouva.

Středověký sklep – hradební bašta – o velikosti 35 m2 a objemu 89 m3 se nachází pod částí pozemků p. č. 596/1 (pozemek ve vlastnictví města) a p. č. 596/2 (pozemek ve vlastnictví SLAVIA A.D. 1899) na ulici Solniční, tedy pod komunikací, chodníkem a částečně pod letní zahrádkou restaurace hotelu Slavia. Sklepní prostor je pouhé 2 m pod živičným povrchem komunikace a chodníku. Původně byl součástí městského opevnění – hradební věže. Má půlkruhový půdorys s dvěma nikami – původními střílnami. Sklepení je z kamenného a smíšeného zdiva a z cihel, tvoří ho valené klenby a hliněná podlaha.  V jižní části objektu se nachází kanalizační šachta a přípojka, která bude v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Solniční zrušena v průběhu roku 2021. Větrání objektu je zajištěno vstupním ocelovým poklopem.

Brněnské podzemí dlouho patřilo k dobře ukrytým a ukrývaným tajemstvím našeho města a mě těší, že už to tak není. Byla by totiž velká škoda, kdyby všechny ty architektonické skvosty, které pod historickým Brnem vybudovali naši předkové, zůstaly jeho obyvatelům a návštěvníkům skryty. I tato hradební bašta ze 17. století byla objevena až při sanaci podzemí v roce 2002. Dnes je přístupná pouze po žebříku poklopem v chodníku. Komfortní přístup k památce by tak měla zajistit chodba, splňující stavebně-technické normy a respektující její architektonickou a historickou hodnotu, která ji propojí s hotelem. Její vybudování bude financovat sám nájemce, tedy společnost SLAVIA A.D. 1899 s. r. o., která bude také zajišťovat údržbu památky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Sklepení bylo součástí nároží hradební věže a směřovalo do městského příkopu, který procházel dnešní ulicí Solniční a Besední. Svědčí o tom dvě niky se střílnami s kamennými klíčovými průzory dochovanými ve zdivu. Věž a přilehlé domy byly zbořeny v roce 1861. V roce 1894 byl na jejich místě postaven hotel Slavia. Sklep byl zřejmě napojen na suterénní místnosti hotelu. 

Podzemní prostory byly objeveny v rámci průzkumu bloku č. 44 v listopadu roku 2002. Byly z poloviny zasypané hlínou a stavebním odpadem a obsahovaly také uhnilé dřevěné výdřevy. Protože se jednalo o jedinečný objekt, který by bylo možné případně využíti i v restauračním provozu, následovala jeho sanace. Byl vyklizen, původní kanalizační šachta, která procházela přes celou jeho výšku a byla přístupná poklopem pod květináči letní zahrádky restaurace, byla zrušena a nahrazena nízkou revizní šachtou, která je přístupná pouze ze sklepení. Celý prostor byl staticky zajištěn, zdivo bylo vyspraveno, byly doplněny klenby. Niky se střílnami byly očištěny a uvedeny do původního stavu. Svažitá podlaha byla vyspravena a opatřena cihelnou prosívkou. U severní zdi byla zřízena vstupní šachta s odvětrávacím litinovým poklopem a osazena stupadly. Prostor nad sklepem byl lokálně staticky zajištěn železobetonovou skořepinou a zalit směsí KOPOS.

Náklady společnosti Slavia A.D. 1899 s. r. o. na nynější zpřístupnění historického sklepa projektant odhadl na 1,6 až 2 miliony korun. Připočíst je třeba také pravidelné roční náklady na nutnou správu a údržbu. Vše, včetně jednání s památkovým úřadem a ostatními dotčenými subjekty, zajistí hotel ve své režii. Vážím si záměru společnosti, že zájemcům o prohlídku bašty umožní důstojný přístup přes prostory hotelu. Historický sklep na Solniční, o kterém doposud věděl jen málokdo, se může stát v centru města další hodnotnou součástí prohlídkového okruhu po brněnském podzemí a doplnit tak Labyrint pod Zelným trhem, Kostnici u sv. Jakuba či Mincmistrovský sklep,“ dodal David Grund, radní pro oblast investic.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.