Přeskočit na obsah

Veřejnosti se na Špilberku otevře Lapidárium. Odborníci využijí nové zázemí hradu

03. června 2020
Hrad Špilberk je neodmyslitelná dominanta Brna. Město se jej snaží postupně opravovat a udržovat. Jako poslední přišla na řadu severovýchodní část objektu. Stavbaři zde v bývalém vodojemu vybudovali lapidárium, zrekonstruovali bastion, v severním přístavku vznikly restaurátorské dílny a sklady. Upraveno bylo i venkovní prostředí této části hradu.

„Špilberk je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve městě. I v loňském roce jej navštívilo 100 tisíc lidí, navzdory probíhajícím opravám a s tím souvisejícím omezením pro návštěvníky hradu. Město se od konce 80. let snaží o obnovu hradu a nedávno zakončené stavební práce byly jedny z posledních, které se v tomto místě plánovaly. Věřím, že se díky novému lapidáriu návštěvnost dostane opět na rekordní hranici 130 tisíc návštěvníků z roku 2016,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Práce na stavbě lapidária a odborného zázemí hradu začaly v létě roku 2017. Bylo při nich nutné vybudovat vstup do vodojemu, schodiště, retušovat povrchy a podlahy. Dále zde stavbaři zavedli elektroinstalaci. Nakonec se instalovala expozice. „Byla také zrekonstruována část východní a severní hradby, severovýchodní bastion a navazující vstup do kasemat.  V severním přístavku vyrostly restaurátorské dílny a sklady. Upraveno bylo i venkovní prostředí této části hradu. Restaurovala se socha generála de Souches, vydláždil se povrch mezi přístavky, přibyly mlatové plochy a cesty zde byly zpevněny. Návštěvníkům zvýší komfort nový mobiliář a informační cedule,“ doplnil David Grund, radní pro oblast investic.  

Původně mělo být vše hotovo na konci října 2018. Rekonstrukce se protáhla ze statických důvodů, kdy se musely provést úpravy při bourání vstupu do vodojemu skrz hradební plentu, což zvýšilo celkové náklady. Během prosince 2019 a ledna 2020 získalo město Brno všechny kolaudační souhlasy a stavba byla hotová. „Celkově práce stály 98,7 milionu korun s DPH. Očekáváme dotaci ve výši 100 % z původně plánované částky 92 milionů, zbytek doplatí město. K tomuto je potřeba započítat 506 tisíc korun za restaurátorské práce a 1,963 milionu korun za vybavení lapidária,“ shrnul David Grund.

Otevření lapidária však znemožnila pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a s tím související preventivní opatření. „Lapidárium čili sbírka kamenných artefaktů je nedílnou součástí sbírek Muzea města Brna od jeho počátků. Exponáty lapidária byly prvně vystaveny již v roce 1908 v ambitu bývalého dominikánského kláštera a zůstaly zde i po jeho přebudování na sídlo městské správy ve 30. letech minulého století, tedy Novou radnici. Některé z nich jsou zde k vidění dosud. Myšlenka využít pro lapidárium bývalé špilberské vodojemy vznikla už před čtvrt stoletím. Jejich impozantní dispozice evokující chrámový prostor tak dnes získává nové využití přinášející návštěvníkům Špilberku netradiční zážitek,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  Stručný přehled průběhu rekonstrukce NKP Špilberk (zdroj: web Muzea města Brna)

1982 – NVmB rozhodl o rekonstrukci, investorem Odbor kultury NVmB

1983 – zahájení stavebních prací

1987 – v důsledku postupu prací uzavřeny a postupně deinstalovány všechny stálé expozice i výstavy muzea; pracovny z administrativní budovy přemístěny do jižního křídla, do provizorních prostor opakovaně stěhovány i celé muzejní sbírky

1990 – dočasné zpomalení, resp. pozastavení rekonstrukce

1992 – dokončena rekonstrukce kasemat

1993 – dokončena urychlená adaptace parkánové přízemní části západního křídla na výstavní prostory, včetně vybudování dřevěného mostu nad západním příkopem; do roku 1996 jediné výstavní a veřejně přístupné prostory na Špilberku; vybudován objekt dílen ve východním bastionu

1994 – dokončena rekonstrukce administrativní budovy (leden), přemístění pracoven

1995 – obnoven severozápadní bastion – centrální kotelna (pro celý hrad), úpravna vody, muzejní depozitáře

1996 – dokončena rekonstrukce severního křídla pro výstavní účely muzea a středního traktu

1998 – vybudováním dalších dvou stálých expozic „Brno na Špilberku. Kapitoly z dějin Brna“ a „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ zpřístupněno veřejnosti celé severní křídlo a část středního traktu (včetně restaurace pro návštěvníky)

1999 – dokončeno západní křídlo s výstavními prostorami – z části zpřístupněno v dubnu 2000

2000 – ukončena rekonstrukce východního křídla, zčásti zpřístupněného (přízemí) výstavou „Moravští Lucemburkové“ (květen), horní patra zpřístupněna v prosinci; vydlážděno velké hradní nádvoří a pořízeno vybavení pro kulturní akce, osazena zvonkohra, na nádvoří zahájeny akce Brněnského kulturního léta; konec I. etapy rekonstrukce, jejíž součástí byly i hradby, část parku (v letech 1993–2000 ve správě muzea), včetně úseku hlavní přístupové komunikace (z Husovy ul.)

2001 – zahájena II. etapa rekonstrukce dokončením interiérů a vybavením rekonstruovaného východního křídla, včetně uměleckých vitráží (osazeny do listopadu 2003)

2002 – pokračování II. etapy rekonstrukce zahájením výstavby jihozápadního bastionu určeného pro nezbytně nutné muzejní depozitáře; při terénních úpravách staveniště odhaleny archeologickým průzkumem cenné pozůstatky původní barokní fortifikace jihozápadního bastionu; současně zahájena rekonstrukce vjezdové brány; vydlážděno malé hradní nádvoří a most přes východní příkop

2003 – záchranný archeologický výzkum na staveništi a revize projektu stavby

2004 – RMB rozhodla o změně ve stavebním programu jihozápadního bastionu – v původním finančním objemu realizovat jen hrubou stavbu JZ bastionu bez vnitřních instalací a vybavení interiérů depozitárním mobiliářem; dokončena rekonstrukce vjezdové brány

2005 – předání hrubé stavby JZ bastionu

2006 – zahájení stavebních prací na dokončení JZ bastionu

2008 – zahájeny projekční práce na pokračování II. etapy rekonstrukce

2009 – zpracován projekt „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ na podporu realizace pokračování II. etapy rekonstrukce z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 2 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, zaměřené především na jižní křídlo hradu, ale zasahující i některé další jeho části

2010 – Výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře projektu „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ (březen); zahájení stavebních prací na pokračování II. etapy rekonstrukce „Špilberk – Jižní křídlo; regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk“ (prosinec)

2013 – dokončení rekonstrukce jižního křídla hradu, úprav středního křídla, rekonstrukce východní bašty a přístupového schodiště na 1. nádvoří, Malé letní scény na východním bastionu a hospodářského zázemí při objektu vodojemů (březen)

2014 – zpracován projekt „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“

2017 – začátek stavebních prací na projektu „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“

2019/2020 – dokončení projektu „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.