Přeskočit na obsah

Veřejnost může připomínkovat Akční plán brněnské kultury pro období do roku 2022

30. září 2020

Do 11. října je možné online připomínkovat Akční plán brněnské kultury pro období do roku 2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Názory lze publikovat na webu Brněnského kulturního parlamentu, a to jak k celému plánu, tak k jeho jednotlivým částem.

„Před dvěma lety zastupitelstvo schválilo Strategii kultury a kreativních odvětví jakožto základní dokument, který má v budoucích letech určovat směr rozvoje brněnské kultury. Strategie stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky do roku 2050, které rozvedla do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Na strategii nyní navazuje akční plán, který stanovuje priority města v oblasti kultury a kreativních odvětví pro následující dva roky. Přestože se na tvorbě akčního plánu podílela řada odborníků, považuji za správné, aby se k dokumentu mohla vyjádřit celá kulturní veřejnost, a právě proto nyní otevíráme připomínkové řízení,” popsal náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Připomínkovat lze nyní první akční plán na období 2020–2022. Obsahuje 29 aktivit sloučených do čtyř skupin:
-   Systém a koordinace
-   Mapování, data, aplikace
-   Infrastruktura
-   AkceTabulka uvádí pro každou aktivitu čísla opatření z programové části strategie, na která aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit.

„Odborná veřejnost a lidé z praxe jsou základním stavebním kamenem pro formování brněnské kultury, jejich názor a připomínky jsou pro nás velice důležité. Vyzýváme proto všechny brněnské kreativce, umělce a lidi pracující v kultuře, aby si Akční plán přečetli a napsali nám svoje komentáře. Plán je rozdělen do několika přehledných částí, můžete si tedy přečíst jen tu, která se vás přímo dotýká,“ doplnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit bude po uplynutí doby platnosti Akčního plánu č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví za období 2020–2022 zpracována informativní zpráva o průběhu realizace, která bude předložena Radě města Brna.

Kompletní informace naleznete v aktualitě Brněnského kulturního parlamentu.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.