Přeskočit na obsah

Veřejnost může připomínkovat Akční plán brněnské kultury pro období do roku 2022

30. září 2020
Do 11. října je možné online připomínkovat Akční plán brněnské kultury pro období do roku 2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Názory lze publikovat na webu Brněnského kulturního parlamentu, a to jak k celému plánu, tak k jeho jednotlivým částem.

„Před dvěma lety zastupitelstvo schválilo Strategii kultury a kreativních odvětví jakožto základní dokument, který má v budoucích letech určovat směr rozvoje brněnské kultury. Strategie stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky do roku 2050, které rozvedla do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Na strategii nyní navazuje akční plán, který stanovuje priority města v oblasti kultury a kreativních odvětví pro následující dva roky. Přestože se na tvorbě akčního plánu podílela řada odborníků, považuji za správné, aby se k dokumentu mohla vyjádřit celá kulturní veřejnost, a právě proto nyní otevíráme připomínkové řízení,” popsal náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Připomínkovat lze nyní první akční plán na období 2020–2022. Obsahuje 29 aktivit sloučených do čtyř skupin:
-   Systém a koordinace
-   Mapování, data, aplikace
-   Infrastruktura
-   AkceTabulka uvádí pro každou aktivitu čísla opatření z programové části strategie, na která aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit.

„Odborná veřejnost a lidé z praxe jsou základním stavebním kamenem pro formování brněnské kultury, jejich názor a připomínky jsou pro nás velice důležité. Vyzýváme proto všechny brněnské kreativce, umělce a lidi pracující v kultuře, aby si Akční plán přečetli a napsali nám svoje komentáře. Plán je rozdělen do několika přehledných částí, můžete si tedy přečíst jen tu, která se vás přímo dotýká,“ doplnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit bude po uplynutí doby platnosti Akčního plánu č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví za období 2020–2022 zpracována informativní zpráva o průběhu realizace, která bude předložena Radě města Brna.

Kompletní informace naleznete v aktualitě Brněnského kulturního parlamentu.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.