Veřejnost může navštívit stavbu na Žabovřeské v sobotu 25. května - Tiskový servis

Veřejnost může navštívit stavbu na Žabovřeské v sobotu 25. května

  • 16. května 2024
  • 2 minuty čtení

Ředitelství silnic a dálnic a město Brno zvou veřejnost na prohlídku stavby důležité části Velkého městského okruhu v Brně – VMO Žabovřeská. Akce se uskuteční v sobotu 25. května od 9 do 17 hodin.

„Po roce od zprovoznění tramvajového tunelu se návštěvníci mohou podívat, jak stavba pokročila, a zároveň mají jedinečnou možnost projít se po střeše silniční galerie a po ploše budoucí relaxační zóny. Nové pěší trasy zpřístupní kapli sv. Antonína a sv. Barbory, jediný doklad někdejší osady Kamenný mlýn, a na několika místech se napojí na oblíbený Wilsonův les,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Na staveniště mohou lidé vstoupit ze tří stran: směrem od zastávek Bráfova nebo Pisárky anebo od budovy Brněnských vodáren a kanalizací přes lávku pro pěší. Stejně tak mohou na kterémkoli tomto místě skončit. Doporučujeme přijet sem městskou hromadnou dopravou, v okolí není možné zaparkovat,“ upozornila primátorka.

Trasa prohlídky vede po nezpevněném povrchu staveniště. „Nebude tedy umožněn vstup s kočárkem, kolem, na bruslích a se zvířaty. Návštěvníkům doporučujeme pevnou obuv,“ upozornil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Stavba VMO Žabovřeská patří k technologicky nejnáročnějším projektům ŘSD, což dokládá rozmanitost prací. „Pro ražbu tramvajového tunelu byly nutné odstřely skály. K rozpojování skalního masivu bylo využito 11,3 tun trhaviny a celkově odtěženo 24 000 m³ horniny. Na stavbě se kromě těžké techniky vystřídali horolezci i potápěči. Aktuálně pokračujeme v budování levého jízdního pásu, protihlukových stěn, nábřežní zdi, chodníků, inženýrských sítí a dalších stavebních objektů,“ popsal postup prací Fiala.  

Finálního zprovoznění celé stavby se řidiči dočkají na podzim 2024, kdy bude zahájen provoz ve čtyřech jízdních pruzích. Výrazně se zlepší dopravní situace v úseku, kde denně projede čtyřicet tisíc aut.

Práce na druhé etapě Velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně začaly v prosinci 2020. První etapa trvala od října 2018 do prosince 2020.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Cena stavby: 2, 475 mld. Kč (bez DPH)

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno – EUROVIA CS a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUBTERRA a.s.

 

Další články z rubriky