Přeskočit na obsah

Veřejné prostranství na Poříčí se dočká úpravy

27. října 2021
Zatravněná nevzhledná plocha před sídlem Pedagogické fakulty MU na Poříčí se dočká proměny. Investiční záměr na revitalizaci trojúhelníkového prostranství dnes schválili brněnští radní.

V současné době je prostor před pedagogickou fakultou nedořešený a pro chodce i řidiče, kteří zde parkují, není přívětivý. Cílem je proměnit tento prostor tak, aby sloužil pro krátkodobý odpočinek kolemjdoucích, například z blízkých fakult vysokých škol, nebo cyklistů, kteří jezdí na blízké stezce podél Svratky. V rámci revitalizace zde dojde k úpravám, které povedou k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou, a na vhodných místech zde budou vysázeny stromy. Plánujeme tu i nainstalovat pítko pro ptáky a zastíněné dřevěné pódium, které bude sloužit k odpočinku,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Dnes projednaný investiční záměr byl zpracován na základě Studie veřejného prostranství – Poříčí, kterou zpracovala Klára Zahradníčková. Součástí projektu je také rekonstrukce kolmých parkovacích míst před fakultou. Díky nim vznikne parkování se vsakovacím povrchem.

Na západním okraji plácku je hustá inženýrská a dopravní infrastruktura, což se promítlo i do výsledné podoby projektu. „Vedení podzemních sítí se propisuje do barevného pojetí dlažby na povrchu a do dalších objektů na povrchu. Odstíny barev budou zvoleny dle jednotlivých správců sítě. Projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Pedagogické fakulty MU, Fakulty architektury VUT a MČ Brno-střed. O zvelebení tohoto zanedbaného prostoru před fakultou jsme usilovali už v rámci projektu revitalizace nábřeží řeky Svratky. Nyní se po projednání studie blížíme konečně do fáze realizace. Projekt pracuje především s výsadbou zeleně a odclonění hluku tak, aby mohl prostor fungovat i jako místo pro zastavení před frekventovaným vstupem do budovy fakulty, i pro širokou veřejnost z okolí,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Předpokládané náklady na revitalizaci prostranství se odhadují na více než 9 milionů korun bez DPH. Finální cena bude známa až po vypracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu II bude možné čerpat dotace na realizaci staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí. Prozatím není program schválen, proto nejsou známy jeho podmínky pro čerpání podpory.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.