Přeskočit na obsah

Veřejné prostranství na Poříčí se dočká úpravy

27. října 2021

Zatravněná nevzhledná plocha před sídlem Pedagogické fakulty MU na Poříčí se dočká proměny. Investiční záměr na revitalizaci trojúhelníkového prostranství dnes schválili brněnští radní.

V současné době je prostor před pedagogickou fakultou nedořešený a pro chodce i řidiče, kteří zde parkují, není přívětivý. Cílem je proměnit tento prostor tak, aby sloužil pro krátkodobý odpočinek kolemjdoucích, například z blízkých fakult vysokých škol, nebo cyklistů, kteří jezdí na blízké stezce podél Svratky. V rámci revitalizace zde dojde k úpravám, které povedou k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou, a na vhodných místech zde budou vysázeny stromy. Plánujeme tu i nainstalovat pítko pro ptáky a zastíněné dřevěné pódium, které bude sloužit k odpočinku,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Dnes projednaný investiční záměr byl zpracován na základě Studie veřejného prostranství – Poříčí, kterou zpracovala Klára Zahradníčková. Součástí projektu je také rekonstrukce kolmých parkovacích míst před fakultou. Díky nim vznikne parkování se vsakovacím povrchem.

Na západním okraji plácku je hustá inženýrská a dopravní infrastruktura, což se promítlo i do výsledné podoby projektu. „Vedení podzemních sítí se propisuje do barevného pojetí dlažby na povrchu a do dalších objektů na povrchu. Odstíny barev budou zvoleny dle jednotlivých správců sítě. Projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Pedagogické fakulty MU, Fakulty architektury VUT a MČ Brno-střed. O zvelebení tohoto zanedbaného prostoru před fakultou jsme usilovali už v rámci projektu revitalizace nábřeží řeky Svratky. Nyní se po projednání studie blížíme konečně do fáze realizace. Projekt pracuje především s výsadbou zeleně a odclonění hluku tak, aby mohl prostor fungovat i jako místo pro zastavení před frekventovaným vstupem do budovy fakulty, i pro širokou veřejnost z okolí,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Předpokládané náklady na revitalizaci prostranství se odhadují na více než 9 milionů korun bez DPH. Finální cena bude známa až po vypracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu II bude možné čerpat dotace na realizaci staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí. Prozatím není program schválen, proto nejsou známy jeho podmínky pro čerpání podpory.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.