Veřejná zeleň vysadí stromy u dvou sportovišť a postará se o včely, Lesy města Brna vyčistí jezírko na Holedné - Tiskový servis

Veřejná zeleň vysadí stromy u dvou sportovišť a postará se o včely, Lesy města Brna vyčistí jezírko na Holedné

  • 09. února 2022
  • 3 minuty čtení

Další ročník participativního rozpočtu Dáme na vás právě startuje, ale mnohé projekty z předchozích výzev jsou ještě na trati. Dva z nich se blíží do cílové rovinky, další dva se teprve rozbíhají. Podílet se na nich budou na základě schválených příkazních smluv Veřejná zeleň města Brna a Lesy města Brna.

Brněnští radní dnes schválili dvě příkazní smlouvy, které se vztahují k projektům z participativního rozpočtu Dáme na vás. Jedna z nich se týká pumptracku pod Pekárnou, cykloparku mezi Vinohrady a Líšní a projektu Včely do Brna a příkazníkem je příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna (VZMB). Předmětem druhé smlouvy je zajištění údržby vodního toku a vycházkové trasy v oboře Holedná, smluvní stranou je akciová společnost Lesy města Brna (LMB).

Pumptrack pod Pekárnou v Bystrci je univerzálním sportovištěm pro veřejnost. Dráha je vhodná pro jízdu na kole, skateboardu, in-line bruslích, koloběžkách, ale i na dětských odrážedlech. V současnosti je sportoviště hotové, zbývá pouze úprava okolí dráhy a odpočinkové zóny. Půjde zejména o odborné ošetření tamních dřevin, výsadbu stromů a keřů a výsev trávníku v okolí dráhy. Podobné úpravy čekají také cyklopark mezi Vinohrady a Líšní, kde loni na podzim vyrostl rovněž pumptrack včetně menší dráhy pro děti a herních prvků. Příkazní smlouvu pro Veřejnou zeleň města Brna jsme schválili proto, že tyto činnosti spadají do její kompetence i odbornosti. Lhůta pro zmíněné práce končí 30. dubna, z městského rozpočtu na ně půjde dohromady maximálně milion korun včetně DPH,“ popsal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Třetím projektem, který bude mít VZMB na starosti, jsou Včely do Brna. Ten má za cíl zvýšit povědomí o chovu včel a jiných opylovačů a jejich nepostradatelném významu pro člověka a životní prostředí. Projekt rovněž představuje alternativní způsoby včelaření nikoli za účelem množstevního chovu včel, ale má podporovat všechny druhy opylovačů, např. včely samotářky nebo čmeláky, a vytvořit vhodné prostředí pro jejich existenci. Veřejná zeleň dostala za úkol umístit včelí úly a hmyzí hotely do vybraných lokalit v Brně, zajistit péči o včelstva, vysadit pylodárné rostliny, ale také vytvořit a uspořádat osvětové a výukové programy a prvky. Podle smlouvy na to má čas do konce roku 2023, celková cena za provedené činnosti činí 2,25 milionu korun včetně DPH.

Lesy města Brna se budou podílet na záchraně jezírka v oboře Holedná. V příkazní smlouvě se zavázaly zajistit likvidaci rizikových stromů a odstranění překážek (větví, kmenů) v kulatém jezírku a přilehlém potůčku a vyčištění vycházkové trasy podél vodního toku od listí a odpadků. Aktuálně byl vybrán zhotovitel přírodovědného průzkumu, který bude probíhat po celé vegetační období jednoho roku až do listopadu 2022. Dále byl zadán hydrogeologický průzkum, který zjistí stav podzemních a povrchových vod a případnou vydatnost pramene. Analyzuje také stav dešťových vod a odpary. Radní se pro LMB rozhodli proto, že tato společnost dlouhodobě spravuje celý areál obory Holedná. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. července 2023, za provedené práce město zaplatí do půl milionu korun včetně DPH.

Jezírko v oboře Holedná. Foto: MMB

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky