Přeskočit na obsah

Veřejná projednání územního plánu se uskuteční 22. a 23. června 2020 na brněnském výstavišti

22. května 2020
Magistrát města Brna oznámil veřejnou vyhláškou termíny konání veřejných projednání návrhu územního plánu. Jsou jimi pondělí 22. a úterý 23. června 2020. Setkání se uskuteční vždy od 15 hodin na brněnském výstavišti.

Práce na novém územním plánu probíhají dle harmonogramu, a to i navzdory pandemii nového koronaviru. Návrh územního plánu jsme zveřejnili na konci března a nyní hledáme všechny možné cesty, jak jej představit různými formami co největšímu počtu lidí. Z důvodu stále platných omezení jsme se proto rozhodli uspořádat veřejná projednání dvě, a to na brněnském výstavišti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Stanovení dvou termínů veřejného projednání návrhu územního plánu města Brna je zveřejněno na vyhlášce na úřední desce města. „Setkání s veřejností a vyslechnutí názorů občanů je pro tvorbu územního plánu zásadní. Z tohoto důvodu zorganizujeme projednání na výstavišti, které k tomu má vhodné prostory. Ti, kteří se setkání nebudou moci zúčastnit, je mohou sledovat online na webových stránkách města Brna nebo na městském facebooku či youtube,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Obě veřejná projednání budou mít stejný průběh. V první části představí zástupci pořizovatele (město) a zpracovatele (KAM) obsah návrhu územního plánu. V následující fázi bude ponechán prostor veřejnosti, která může dokument připomínkovat či se na cokoliv zeptat. „Vzhledem ke složité situaci, ve které jsme se ocitli, budou projednání pojata jako kombinovaná. Počítáme s aktivní účastí občanů a nadstandardně umožníme jejich vystoupení i telefonicky, a to prostřednictvím nahraného hovoru z bezplatné linky 800 411 400. Linka bude ve dnech konání veřejných projednání sloužit výhradně pro zaznamenávání s tématem souvisejících hovorů od 16 do 20 hodin,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

 Lhůta pro podání námitek a připomínek byla zahájena zveřejněním návrhu ÚPmB dne 24. března 2020 a skončí 30. června 2020. „Doba pro připomínkování se prodloužila téměř na trojnásobek toho, co stanovuje stavební zákon. Věřím, že se i díky tomu lidé s dokumentem lépe seznámí,“ dodal Filip Chvátal.

Návrh územního plánu je dostupný na portálu www.upmb.brno.cz. Lidé se na něj mohou ptát na bezplatné lince 800 411 400. Dotazy mohou posílat rovněž na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz. V originální velikosti a tištěné podobě si ho každý může v úřední dny prohlédnout v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží, Kounicova 67, Brno.

Kancelář architekta města Brna na čtyřech setkáních představí nový územní plán

Ještě před oficiálními projednáními uspořádá KAM ve spolupráci s městem a Odborem územního plánování a rozvoje čtyři neformální setkání nad územním plánem v různých městských částech. Do KD Rubín se mohou lidé přijít na plán zeptat 9. června 2020. O dva dny později proběhne setkání ve středisku Omega na Musilově. Na hvězdárně se zájemci sejdou 16. června a 18. června 2020 zakončí KAM prezentace v Dělnickém domě. Začátky budou vždy v 18 hodin. Na tato setkání je nutná registrace na www.kambrno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

Technologický park Brno se stal městskou laboratoří díky studentské soutěži MUNISS

Technologický park Brno jako městská laboratoř bylo téma letošní Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Tu od roku 2011 pořádá Magistrát města Brna. Tři multioborové týmy si odnesly nejen peněžní odměnu, ale jejich nápady můžou být zakomponovány přímo v areálu Technologického parku.

Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu „Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna“

Další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna byl dosažen. Představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno dnes za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit jeho závislosti na plynu. ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování.

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací