Přeskočit na obsah

Veřejná projednání územního plánu se uskuteční 22. a 23. června 2020 na brněnském výstavišti

22. května 2020

Magistrát města Brna oznámil veřejnou vyhláškou termíny konání veřejných projednání návrhu územního plánu. Jsou jimi pondělí 22. a úterý 23. června 2020. Setkání se uskuteční vždy od 15 hodin na brněnském výstavišti.

Práce na novém územním plánu probíhají dle harmonogramu, a to i navzdory pandemii nového koronaviru. Návrh územního plánu jsme zveřejnili na konci března a nyní hledáme všechny možné cesty, jak jej představit různými formami co největšímu počtu lidí. Z důvodu stále platných omezení jsme se proto rozhodli uspořádat veřejná projednání dvě, a to na brněnském výstavišti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 Stanovení dvou termínů veřejného projednání návrhu územního plánu města Brna je zveřejněno na vyhlášce na úřední desce města. „Setkání s veřejností a vyslechnutí názorů občanů je pro tvorbu územního plánu zásadní. Z tohoto důvodu zorganizujeme projednání na výstavišti, které k tomu má vhodné prostory. Ti, kteří se setkání nebudou moci zúčastnit, je mohou sledovat online na webových stránkách města Brna nebo na městském facebooku či youtube,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Obě veřejná projednání budou mít stejný průběh. V první části představí zástupci pořizovatele (město) a zpracovatele (KAM) obsah návrhu územního plánu. V následující fázi bude ponechán prostor veřejnosti, která může dokument připomínkovat či se na cokoliv zeptat. „Vzhledem ke složité situaci, ve které jsme se ocitli, budou projednání pojata jako kombinovaná. Počítáme s aktivní účastí občanů a nadstandardně umožníme jejich vystoupení i telefonicky, a to prostřednictvím nahraného hovoru z bezplatné linky 800 411 400. Linka bude ve dnech konání veřejných projednání sloužit výhradně pro zaznamenávání s tématem souvisejících hovorů od 16 do 20 hodin,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

 Lhůta pro podání námitek a připomínek byla zahájena zveřejněním návrhu ÚPmB dne 24. března 2020 a skončí 30. června 2020. „Doba pro připomínkování se prodloužila téměř na trojnásobek toho, co stanovuje stavební zákon. Věřím, že se i díky tomu lidé s dokumentem lépe seznámí,“ dodal Filip Chvátal.

Návrh územního plánu je dostupný na portálu www.upmb.brno.cz. Lidé se na něj mohou ptát na bezplatné lince 800 411 400. Dotazy mohou posílat rovněž na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz. V originální velikosti a tištěné podobě si ho každý může v úřední dny prohlédnout v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží, Kounicova 67, Brno.

Kancelář architekta města Brna na čtyřech setkáních představí nový územní plán

Ještě před oficiálními projednáními uspořádá KAM ve spolupráci s městem a Odborem územního plánování a rozvoje čtyři neformální setkání nad územním plánem v různých městských částech. Do KD Rubín se mohou lidé přijít na plán zeptat 9. června 2020. O dva dny později proběhne setkání ve středisku Omega na Musilově. Na hvězdárně se zájemci sejdou 16. června a 18. června 2020 zakončí KAM prezentace v Dělnickém domě. Začátky budou vždy v 18 hodin. Na tato setkání je nutná registrace na www.kambrno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.