Přeskočit na obsah

Velký městský okruh Žabovřeská I: Druhá etapa má pravomocná všechna potřebná stavební povolení

04. listopadu 2019
Druhá etapa projektu Velký městský okruh Brno, Žabovřeská I získala všech šest nezbytných stavebních povolení, která jsou v tuto chvíli již pravomocná. Práce by měly podle plánů začít v dubnu příštího roku. Zároveň pokračují práce na již zahájené první etapě – řidičům se například zprůjezdní most Kníničská.

Od 12. září běží soutěž na výběr zhotovitele pro celou etapu II. „Předpokládáme, že k předání staveniště, a tedy i k zahájení prací na druhé etapě by mohlo dojít v dubnu roku 2020. Jsem rád, že se tentokrát podařilo získat všechna stavební povolení bez průtahů, se kterými jsme se setkali u první etapy,“ řekl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. 

Druhá etapa zahrnuje práce v úseku od místa, kde se začne s ražbou tunelu pro tramvaj (přibližně v rovině s Kamenomlýnským mostem), směrem na Pisárky. Investorem je, stejně jako u předcházející etapy, spolu s ŘSD také město Brno. „Zajišťujeme zejména obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a tras pro chodce. V této fázi vybudujeme lávku, která propojí levý břeh řeky Svratky a Wilsonův les, zajistíme velmi rozsáhlou výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun. Město také zajišťuje úpravu neogotické kaple sv. Antonína z roku 1884,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Druhá etapa projektu by podle projektové dokumentace měla vyjít na více než miliardu korun, město z toho uhradí 78 milionů korun. Finální cena ale bude jasná až po vysoutěžení zhotovitele.

Součástí chystaných prací je i ražba tunelu, kterým do budoucna budou projíždět tramvaje. „To s sebou ponese asi dva roky trvající výluku tramvajové dopravy přes Žabovřeskou. Díky ní se ale celková výstavba velkého městského okruhu v tomto úseku zrychlí a řidiči pak budou moci projíždět plynuleji. Doposud se totiž na Žabovřeské tvořily zvláště v dopravní špičce dlouhé kolony,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. 

Etapa I byla zahájena už v říjnu 2018. Práce se ale zdržely kvůli napadení jednoho ze stavebních povolení spolkem Voda z Tetčic. Právní moci tak stavební povolení nabylo až letos v červnu. „V tuto chvíli máme hotové inženýrské sítě, přeložky plynu, vody, kanalizace i elektřiny. Další stavební práce pokračují. Předpokládáme, že do konce letošního listopadu bychom měli plně zprovoznit most Kníničská, ačkoli později může být ještě nárazově a chvilkově uzavřen podle potřeb stavby,“ dodal Fiala. Do konce roku 2020 by se měly zprovoznit všechny hlavní trasy této etapy.

Etapa I vyšla na 415 milionů korun. Město z této částky platí čtvrtinu nákladů, tedy 104 miliony korun. „Město zde zajišťovalo hlavně komunikace pro obsluhu Žabovřeských luk, chodníky, lávku pro pěší, veřejné osvětlení apod. Finančně nejnáročnější v této etapě je vybudování právě silnice a chodníků, které budou sloužit k obsluze oblasti Žabovřeských luk. Součástí jsou i zastávky pro MHD. Velkou dominantou bude také lávka pro pěší, která zajistí nahrazení stávajícího přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Bráfova. Výrazným prvkem lávky je opěrná gabionová zeď, kterou už nyní mohou vidět lidé projíždějící okolo,“ popsal radní pro oblast investic David Grund. 

Velký městský okruh je jedním ze strategických projektů města. Na Žabovřeské je dlouhodobým cílem odstranit tzv. špunt, který způsobuje dlouhé kolony. Budování této části VMO by mělo umožnit rychlejší a plynulejší průjezd lokalitou. Díky přesunutí tramvajové trati do tunelu vyhloubeného ve skále bude možné rozšířit silnici a navýšit počet pruhů po celé délce. Na projektu se podílí Ředitelství silnic a dálnic, město Brno a Brněnské komunikace.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.