Vedení města odsouhlasilo žádost o dotaci na dva projekty zlepšující životní prostředí

  • 27. října 2020
Město bude žádat o dotace na dva projekty související se zelení. Finanční podporu chce získat na druhou etapu obnovení zeleně v Čertově rokli a na úpravu a dosadbu vegetace na Klímově v Žabovřeskách. Rada města dnes schválila podání žádostí o dotace v rámci operačního programu Životní prostředí.

„Cílem projektu Obnova zeleně v Čertově rokli je pokračování revitalizace rozsáhlého lesoparku, který je od počátku existence sídliště Lesná přírodně důležitým a atraktivním městským prostorem. Navážeme tak na první etapu, která byla realizována v průběhu letošního roku a nyní je dokončována. V druhé etapě projdou revitalizací další přibližně 3 hektary z celkových 12 hektarů rozlohy lesoparku. Na jaře zde stromy a keře čeká ošetření řezem, provedeno bude další kácení suchých a dřevokazným hmyzem nevratně napadených stromů. Poté bude provedena nová výsadba stromů tak, aby vznikl druhově pestrý porost. V plánu je i pokračování ve výsadbě keřů, obnově bylinného patra, terénních úpravách pro zlepšení zasakování vody, založení trávníků, vytváření protierozních opatření a podobně,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkem se počítá s náklady 5 899 396 korun. Ty zahrnují i dvouletou následnou péči o zeleň. Dotace by podle odhadů mohla pokrýt 60 % způsobilých nákladů.

Dotaci se město pokusí získat i na projekt úpravy a dosadby vegetace na ulici Klímově v Žabovřeskách. Ten je součástí etapově řešené obnovy veřejné zeleně v Žabovřeskách. „V první etapě se obnovila zeleň při ulici Klímova a nyní probíhá následná péče o nově zasazené keře a stromy. Druhá etapa, obnova zeleně při ulici Chládkova, je právě v realizaci a i s následnou péčí se počítá s dokončením v roce 2023. Podobně jako u Čertovy rokle je součástí projektu úprava stromů řezem, zmlazení živých plotů i solitérně vysazených keřů. Poté dosadíme stromy – půjde o lípy a javory i ovocné stromy. Dosadíme keře, v plánu je i výsadba drobných cibulovin. Odstraní se starý nefunkční mobiliář, jako jsou sušáky a klepače na koberce, a místo nich doplníme nový. V neposlední řadě projdou úpravou také chodníkové trasy,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík.

Předpokládané výdaje na tento projekt činí 2 024 029 a jejich součástí je i následná péče. Dotace by podle odhadů měla pokrýt 60 % způsobilých nákladů.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy