Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

  • 21. září 2023

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

 

Vedení proto bezprostředně poté zadalo Odboru interního auditu a kontroly, aby z veřejně dostupných zdrojů prověřil informace, které zejména na adresu podnikání pana Olega Beznosika během diskusí zazněly. Včera v odpoledních hodinách se s ním také osobně sešlo, aby měl příležitost podrobněji popsat a vysvětlit své aktivity, a to za přítomnosti předsedy zastupitelského klubu, který jej nominoval.

Výsledkem jednání jsou věcné korekce některých tvrzení použitých v diskusi během zasedání Zastupitelstva města Brna a konstatování, že na základě zjištěných informací se aktivity člena poradního orgánu zastupitelstva jeví v souladu s platnou legislativou.

Vedení města Brna tedy nemá důvod zpochybňovat legitimnost volby ani iniciovat nové hlasování o přeobsazení místa ve Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna.

 

Nejnovější tiskové zprávy