V Žebětíně dokončí projekt zajišťující bezpečnou migraci ohrožených druhů obojživelníků

  • 06. května 2020
Rada města Brna vybrala firmu na dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník. Stavební práce provede společnost REKO.

Jedná se o významnou lokalitu pro rozmnožování několika zvláště chráněných ohrožených druhů obojživelníků, jako je ropucha obecná, rosnička zelená, skokan skřehotavý nebo skokan štíhlý. Zmíněné druhy migrují za účelem rozmnožování z okolních oblastí Podkomorských lesů, vzdálených až 5 km. „Problémem v době jarní migrace obojživelníků je především intenzivní silniční doprava, která je dlouhodobě nejvýznamnější příčinou úbytku žab. Dokončení projektu zajistí bezpečnou migraci obojživelníků do Žebětínského rybníka a umožní jejich rozmnožování,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Realizace projektu započala již v roce 1999. Je budován v rámci etap a nyní se blíží do poslední, třetí fáze. Doposud bylo vynaloženo zhruba 2,8 mil. Kč. „Již jsou hotové dva podchody v prostoru koruny hráze rybníka, propadávací rošty přes polní cesty a betonové naváděcí zábrany. V místech, kde ještě nejsou trvalé zábrany, jsou instalovány provizorní plastové, a právě ty budou nyní nahrazeny. Práce v rámci poslední fáze projektu by měly být hotovy nejpozději do konce listopadu letošního roku,“ upřesnil radní pro oblast investic David Grund.

Projekt ve výši 1.617.366,- Kč je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, který má posílit přirozené funkce krajiny.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy