V Zábrdovicích vznikne polyfunkční stavba se 100 parkovacími stáními pro veřejnost

  • 14. dubna 2021
Radní dnes doporučili schválit prodej nevyužívaných pozemků na nároží ulic Koliště a Cejl, konkrétně p. č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p. č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k. ú. Zábrdovice, společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. Ta zde na svých a nabytých pozemcích od SMB postaví polyfunkční soukromý objekt Hilbert House s garancí veřejného parkování v minimálním počtu 100 parkovacích míst. Prodej musí ještě schválit brněnské zastupitelstvo.

Kupní cena na pozemky je sjednána ve výši 19,2 mil. Kč (včetně DPH) plus jako bonus město požaduje zřízení 100 parkovacích stání pro veřejnost, čímž se zvýší standard pro občany a návštěvníky statutárního města Brna, a to formou veřejného placeného parkování. Nicméně smlouva deklaruje, že cena pro veřejnost bude regulovaná a nesmí překročit obvyklé ceny parkování. Závazky společnosti CERE budou zajištěny zřízením věcného břemene a jejich případné nedodržení bude sankcionováno smluvní pokutou.

Polyfunkční dům má být realizován ve dvou etapách. I. etapa zahrnuje spodní stavbu – parkovací objekt o 4 podzemních podlažích a 1 nadzemním podlaží. II. etapa zahrnuje nadzemní objekt o 9 NP s převážně kancelářskými prostory se zázemím.

„V centru města je každé parkovací místo cenné. Jsem proto velmi rád, že jsme se společností CERE, se kterou Brno jedná již od roku 2010, domluvili odprodej pozemků. Díky tomu vznikne v Zábrdovicích 100 veřejných parkovacích míst,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Dle smlouvy je společnost povinna dokončit a zkolaudovat polyfunkční objekt do 5 let od uzavření smlouvy. Po splnění smluvních závazků složí CERE kauci ve výši 6 mil. Kč.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy