Přeskočit na obsah

V Zábrdovicích vznikne polyfunkční stavba se 100 parkovacími stáními pro veřejnost

14. dubna 2021

Radní dnes doporučili schválit prodej nevyužívaných pozemků na nároží ulic Koliště a Cejl, konkrétně p. č. 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/7, 647, 648, 649/1, 652/1, 652/2, 652/3, 675/2, 681 a části pozemku p. č. 679 o celkové výměře 1254 m2 v k. ú. Zábrdovice, společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. Ta zde na svých a nabytých pozemcích od SMB postaví polyfunkční soukromý objekt Hilbert House s garancí veřejného parkování v minimálním počtu 100 parkovacích míst. Prodej musí ještě schválit brněnské zastupitelstvo.

Kupní cena na pozemky je sjednána ve výši 19,2 mil. Kč (včetně DPH) plus jako bonus město požaduje zřízení 100 parkovacích stání pro veřejnost, čímž se zvýší standard pro občany a návštěvníky statutárního města Brna, a to formou veřejného placeného parkování. Nicméně smlouva deklaruje, že cena pro veřejnost bude regulovaná a nesmí překročit obvyklé ceny parkování. Závazky společnosti CERE budou zajištěny zřízením věcného břemene a jejich případné nedodržení bude sankcionováno smluvní pokutou.

Polyfunkční dům má být realizován ve dvou etapách. I. etapa zahrnuje spodní stavbu – parkovací objekt o 4 podzemních podlažích a 1 nadzemním podlaží. II. etapa zahrnuje nadzemní objekt o 9 NP s převážně kancelářskými prostory se zázemím.

„V centru města je každé parkovací místo cenné. Jsem proto velmi rád, že jsme se společností CERE, se kterou Brno jedná již od roku 2010, domluvili odprodej pozemků. Díky tomu vznikne v Zábrdovicích 100 veřejných parkovacích míst,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Dle smlouvy je společnost povinna dokončit a zkolaudovat polyfunkční objekt do 5 let od uzavření smlouvy. Po splnění smluvních závazků složí CERE kauci ve výši 6 mil. Kč.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.