V Žabovřeskách a Jundrově se diskutovalo o VMO Žabovřesky

  • 05. prosince 2017
  • 2 minuty čtení
(taz) – V Žabovřeskách v centru Rubínek a v kulturním centru Svratka se v pondělí 4. prosince večer konaly dvě diskuze o stavbě Velkého městského okruhu Žabovřeská. Projekt obyvatelům těchto městských částí představil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala a náměstek brněnského primátora pro oblast investic Richard Mrázek. Přítomen byl také projektant této části velkého městského okruhu David Berger.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy. ŘSD jako hlavní investor stavby ve spolu s městem Brnem nyní počítá s tím, že k zahájení stavby dojde na jaře 2018. Celkový předpokládaný rozpočet této první etapy činí 350 milionů korun.

1. etapa zahrnuje území od vyústění budoucího tramvajového tunelu po Kníničskou radiálu. Její součástí je i rekonstrukce silničního mostu přes ulici Žabovřeskou. Ve 2. etapě dojde k ražbě tunelu pro tramvaj, přeložení tramvajové trati a rozšíření stávající silnice. Obě etapy se budou částečně překrývat, celkovou délku stavby VMO Žabovřeská bude možné upřesnit až na základě výběrových řízení na obě etapy.

Během stavby bude kladen důraz na udržení provozu v maximální možné míře. Hlavní dopravní tepna proto bude po většinu doby trvání stavby vedena staveništěm.

VMO Žabovřeská 1. etapa.„Chtěli jsme tuto stavbu a s ní související nutná omezení probrat s občany nejvíce dotčených částí města. A to nejlépe ještě před tím, než budeme na samém startu stavebních prací,“ uvedl ředitel David Fiala.

Diskuzi v Žabovřeskách moderoval starosta Pavel Tyralík, diskuzi v Jundrově starostka Ivana Fajnorová. Debaty byly záměrně rozděleny na dvě části – obyvatelé různých částí města se totiž zajímali o různé části projektu.

V Žabovřeskách se diskutovalo především o podobě silnice, tramvajových tratí a protihlukových opatření v okolí ulice Bráfova. Ochranu před hlukem projektanti vyřešili náspem a navazující protihlukovou zdí, protihlukové zdi budou také nově i na mimoúrovňovém křížení s ulicí Kníničská.

V Jundrově byly hlavním tématem objízdné trasy, které v některých obdobích stavby povedou přes ulici Veslařskou. Lidé se ptali také na případné nové dočasné semafory či počet přechodů pro chodce.

„Nejlepší cesta je směřovat tyto připomínky na radnici příslušné městské část. Jakmile bude vybrán zhotovitel, jeho prvním úkolem bude projednání a schválení objízdných tras a dočasného dopravního značení. A právě toho se účastní i dotčené městské části,“ upřesnil náměstek primátora Richard Mrázek.

Podrobnější informace o projektu včetně animace jsou k dispozici na webu http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-zabovresky/

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít