Přeskočit na obsah

V Žabovřeskách a Jundrově se diskutovalo o VMO Žabovřesky

05. prosince 2017 2 minuty čtení
(taz) – V Žabovřeskách v centru Rubínek a v kulturním centru Svratka se v pondělí 4. prosince večer konaly dvě diskuze o stavbě Velkého městského okruhu Žabovřeská. Projekt obyvatelům těchto městských částí představil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala a náměstek brněnského primátora pro oblast investic Richard Mrázek. Přítomen byl také projektant této části velkého městského okruhu David Berger.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy. ŘSD jako hlavní investor stavby ve spolu s městem Brnem nyní počítá s tím, že k zahájení stavby dojde na jaře 2018. Celkový předpokládaný rozpočet této první etapy činí 350 milionů korun.

1. etapa zahrnuje území od vyústění budoucího tramvajového tunelu po Kníničskou radiálu. Její součástí je i rekonstrukce silničního mostu přes ulici Žabovřeskou. Ve 2. etapě dojde k ražbě tunelu pro tramvaj, přeložení tramvajové trati a rozšíření stávající silnice. Obě etapy se budou částečně překrývat, celkovou délku stavby VMO Žabovřeská bude možné upřesnit až na základě výběrových řízení na obě etapy.

Během stavby bude kladen důraz na udržení provozu v maximální možné míře. Hlavní dopravní tepna proto bude po většinu doby trvání stavby vedena staveništěm.

VMO Žabovřeská 1. etapa.„Chtěli jsme tuto stavbu a s ní související nutná omezení probrat s občany nejvíce dotčených částí města. A to nejlépe ještě před tím, než budeme na samém startu stavebních prací,“ uvedl ředitel David Fiala.

Diskuzi v Žabovřeskách moderoval starosta Pavel Tyralík, diskuzi v Jundrově starostka Ivana Fajnorová. Debaty byly záměrně rozděleny na dvě části – obyvatelé různých částí města se totiž zajímali o různé části projektu.

V Žabovřeskách se diskutovalo především o podobě silnice, tramvajových tratí a protihlukových opatření v okolí ulice Bráfova. Ochranu před hlukem projektanti vyřešili náspem a navazující protihlukovou zdí, protihlukové zdi budou také nově i na mimoúrovňovém křížení s ulicí Kníničská.

V Jundrově byly hlavním tématem objízdné trasy, které v některých obdobích stavby povedou přes ulici Veslařskou. Lidé se ptali také na případné nové dočasné semafory či počet přechodů pro chodce.

„Nejlepší cesta je směřovat tyto připomínky na radnici příslušné městské část. Jakmile bude vybrán zhotovitel, jeho prvním úkolem bude projednání a schválení objízdných tras a dočasného dopravního značení. A právě toho se účastní i dotčené městské části,“ upřesnil náměstek primátora Richard Mrázek.

Podrobnější informace o projektu včetně animace jsou k dispozici na webu http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-zabovresky/

Mohlo by vás dále zajímat

Nové wellness centrum na Kraví hoře. Foto: Marie Schmerková
Vyšel říjnový Brněnský metropolitan

Tento týden najdete ve svých schránkách aktuální Brněnský metropolitan. Dočtete se o nedávno dostavěném wellness centru na Kraví hoře i o novém způsobu třídění kovů do žlutých kontejnerů na plast. Do testovacího provozu vstoupila nová tramvajová trať do kampusu. A vodojemy na Žlutém kopci hlásí otevřeno, vstupenky jsou k mání i online.

Nejnovější články

Mezi občanské návrhy Dáme na vás už lidé rozdali tisíc lajků, zdroj: MMB
Mezi občanské návrhy Dáme na vás už lidé rozdali tisíc lajků

Kruhový objezd na přehradě, vteřinový odpočet u semaforů nebo třeba budování veřejných WC. Lidé už do tzv. občanských návrhů vložili přes osmdesát nápadů, jak zlepšit Brno. Vyjadřovat se k nim od první chvíle může i veřejnost. 

Zkušební provoz tramvajové tratě do kampusu. Foto: Marie Schmerková
První cestující pojedou tramvají do kampusu v prosinci

Přímé spojení centra s bohunickým kampusem, provoz MHD bez závislosti na aktuální dopravní situaci, snížení ekologické zátěže a větší komfort pro 40 tisíc cestujících denně. To vše přinese nová tramvajová trať do kampusu. První zkušební jízda se uskutečnila 15. září, první cestující se tudy svezou 10. prosince letošního roku.

Kampaň Brno narůžovo cílí na prevenci rakoviny prsu.
Brno narůžovo přináší prevenci rakoviny prsu do brněnských ulic

Růžovou barvu si vzaly za svou pravidelné říjnové akce spojené s osvětou týkající se rakoviny prsu a podpory onkologických pacientů. Akce probíhají po celém světě a Brno není výjimkou. Celý měsíc proto bude narůžovo.

Výstava ukazuje, jak by studenti využili část areálu Tepláren, foto: MMB
Výstava ukazuje, jak by studenti využili část areálu Tepláren

Co s průmyslovými budovami v mezidobí, kdy je přestanou využívat Teplárny Brno a než se území přebuduje na tzv. chytrou čtvrť Špitálka? Nad tím se zamýšleli studenti tří brněnských univerzit v soutěži MUNISS, kterou každoročně pořádá město. Jejich nápady teď prezentují výstavní panely v ulicích města.