V těžkých životních situacích pomáhá potřebným Sociální nadační fond - Tiskový servis

V těžkých životních situacích pomáhá potřebným Sociální nadační fond

  • 11. prosince 2019
  • 3 minuty čtení

Sociální nadační fond v letošním roce zdvojnásobil svoji pomoc a přispěl k překlenutí tíživé situace více než stovce lidí. Fond, jehož činnost podporuje město Brno a Jihomoravský kraj, vyhověl celkem 121 žádostem a vyplatil 2 miliony korun.

Důvodem působení Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) jsou mezery v systému. Řadu netypických sociálních případů totiž existující dávky a služby nedokážou efektivně řešit. Proto v situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a je třeba jednat rychle, pomáhá nadační fond.

„Jsem velmi ráda, že město prostřednictvím Sociálního nadačního fondu pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují. Do obtížné životní situace se totiž může dostat každý, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Ne každý má ale možnost se z potíží dostat jen vlastními silami,“ uvedla primátorka města Brna a předsedkyně správní rady fondu Markéta Vaňková.

Nadační fond přispěl například opuštěné matce pečující o dvanáctiletého syna s těžkým tělesným a mentálním postižením na rehabilitační přístroj MOTOmed.

„Díky fondu můžeme pravidelně přispívat mamince, jejíž syn kvůli autonehodě upadl do kómatu a je zcela závislý na přístrojích. Matka musela opustit své zaměstnání a začít o syna celodenně pečovat. Nadační fond se podílí na úhradě pečovatelek, které jí se synem pomáhají,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Během roku fond pomohl „postavit se na vlastní nohy“ mladé studentce opouštějící dětský domov. Dívka dostala příspěvek na základní vybavení nového bytu.

Opakovaně obdrželi pomoc také prarodiče, kteří pečují o svá vnoučata, o něž se jejich rodiče nezajímají. Naposledy se jednalo o babičku starající se o dvě vnoučata. Otec je ve výkonu trestu a matka se o děti nezajímá ani nehradí výživné. Vzhledem k nízkým příjmům nemá babička dostatek finančních prostředků na základní potřeby dětí a SNF jí přispěl například na školní pomůcky.

Příspěvek obdržela také opuštěná nemocná důchodkyně žijící v domově pro seniory. Vzhledem k nízkému důchodu není schopna zajistit si úhradu léků, proto dostala finanční částku na jejich zakoupení.

Podpořeno bylo také 8 projektů nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti.

„Naším cílem je řešit veškeré problémy systémově, ale v oblasti sociálních věcí a specifických problémů lidí to není možné vždy. Na pomoc při řešení krizových životních situací poskytl Jihomoravský kraj v letošním roce Sociálnímu nadačnímu fondu 500 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal.

Žádosti o příspěvky přijímá fond v průběhu celého roku. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře. Rozpočet, jímž SNF disponuje, pochází z veřejných i soukromých zdrojů.

Do pomoci lidem v těžkých životních situacích se může zapojit i veřejnost. Jednorázové nebo dlouhodobé příspěvky mohou lidé posílat na transparentní bankovní účet veřejné sbírky u Moneta Money Bank
č. 225782453/0600.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5, Brno 602 00

tel.: 603 230 845

e-mail: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz

www.socialni-nadacni-fond.cz

www.facebook.com/socialni.nadacni.fond/

  

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky