Přeskočit na obsah

V Soběšicích vyroste za 12 měsíců nová školka. Rada vybrala zhotovitele

26. srpna 2020

Novostavbu dvoupodlažní mateřské školky ve tvaru jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu postaví v Brně-Soběšicích společnost PS BRNO, s. r. o., a to za cenu 38 790 308,01 Kč bez DPH. Zhotovitele dnes vybrala Rada města Brna.

„Budova, která vyroste při ulicích Melatín a Dohnalova, je provozně dělena na 3 oddělení tříd. Každé z nich je dimenzováno pro cca 25 dětí a nachází se zde šatna, hygienické zázemí, místnost pro spaní, herna, kancelář učitele a přípravna pro výdej jídel. Součástí zakázky je také vybudování souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně s kapacitou 150 jídel, příjezdové komunikace, parkovitě a zahrady, odkud je přístupná část toalet i sklad zahradního nábytku a potřeb,“ představil základní parametry radní pro oblast investic David Grund a dodal: „Jsem rád, že se oproti předpokládaným nákladům na výstavbu podařilo uspořit přes jedenáct miliónů korun. Při zdárném průběhu zadávacího řízení by stavba mohla začít již letos v září a podle smlouvy potrvá maximálně dvanáct měsíců.“

O záměru vybudovat v Soběšicích školku a reagovat tak na probíhající rozvoj této části města, s nímž souvisí i kapacita předškolního vzdělávání, se uvažuje již od roku 2017. „Současný stav je nevyhovující. Aktuálně zde funguje pouze jedna dvoutřídní mateřská škola v ulici Síčka a jednu třídu, což jsou fakticky dvě zabrané místnosti, má Základní škola Zeiberlichova. Nová školka tak přinese hned dva benefity: Tím prvním je celkové navýšení počtu míst, tím druhým je to, že přesunem dětí se uvolní kmenové třídy na Zeiberlichově,“ doplnil informace první náměstek primátorky Petr Hladík.

Stavba bude financována z rozpočtu města Brna a ze schválené dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výše dotace je 25,2 mil. Kč vč. DPH. 

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.