V Soběšicích byla slavnostně otevřena nová školka. 3 třídy pojmou 75 dětí

  • 27. dubna 2022
Dlouhodobý nedostatek kapacit pro děti předškolního věku v Soběšicích řeší nová školka při ulicích Melatín a Dohnalova. Postavilo ji město Brno ve spolupráci s městskou částí Brno-sever a dnes byla slavnostně otevřena. První děti přivítá příští týden.

„V nové bezbariérové dvoupodlažní budově jsou tři třídy. Kromě nich je zde kancelářské a sociální zázemí, šatny, kuchyň s kapacitou 150 jídel a zahrada s herními prvky, z níž je přístupná část toalet i sklad zahradního nábytku a potřeb. Součástí projektu bylo i vybudování nezbytných inženýrských sítí, parkoviště a příjezdové komunikace. Ještě se bude osazovat nové dopravní značení, aby byla ulice Melatín jednosměrná, a byla tak méně zatížena dopravou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Celkové investiční náklady včetně vnitřního vybavení dosáhly částky 57,61 milionu korun včetně DPH, město jako investor získalo dotaci ve výši 25,2 milionu korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.“ 

„O záměru vybudovat v Soběšicích školku a reagovat tak na probíhající rozvoj této části města, s nímž souvisela i nedostatečná kapacita předškolního vzdělávání, se uvažovalo již od roku 2017. Nakonec se město Brno a městská část Brno-sever rozhodly pro novostavbu při ulicích Melatín a Dohnalova. Došlo tak k navýšení kapacity o 75 míst, zároveň se uvolní 2 kmenové třídy na základní škole Zeiberlichova, které jsou nyní využívány pro předškolní vzdělávání. Právě odsud se děti přesunou do nové školky již na začátku května, zbylá kapacita bude obsazena od nového školního roku,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl: „Samotná stavba probíhala 15 měsíců, od října 2020 do loňského prosince. Ještě nyní řešíme novou komunikaci u budovy školky.“

Na přípravě školky se podílela také městská část Brno-sever. „Zajistili jsme projekt v ceně 1,8 milionu korun včetně DPH. Náš Odbor rozvoje, investic a majetku vložil nemalé úsilí nejen do získání stavebního povolení včetně desítek vyjádření a odvolání, ale i do vyřešení majetkoprávních vztahů v bezprostředním okolí budoucí novostavby. Zabezpečili jsme také přípravu pozemku a koordinaci s okolní výstavbou. A v neposlední řadě jsme poskytli součinnost řídicímu orgánu IROP a dotčeným odborům Magistrátu města Brna,“ doplnil informace starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí MMB
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Bc. Martin Ingr
pracovník vztahů k veřejnosti ÚMČ Brno-sever
mobil: +420 702 018 921
e-mail: ingr.martin@sever.brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy