Přeskočit na obsah

V rozvoji sportu, zdravotnictví i ochranné infrastruktury pomáhají Brnu dotace

31. srpna 2022
Tři významné brněnské projekty získaly dotační podporu. Dům pro Julii dosáhl na evropskou dotaci. Národní plán obnovy pomůže při budování protipovodňových opatření a podporu Národní sportovní agentury dostal projekt rekonstrukce skokanské věže a můstků v bazénu za Lužánkami. Radní dnes na své schůzi doporučili zastupitelům schválit podmínky přijetí těchto dotací.

Žádost o podporu projektu Dům pro Julii úspěšně prošla procesem hodnocení a splnila všechny podmínky k poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Dům pro Julii představuje velký posun v péči o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé v Brně a okolí. Jako jeden z prvních projektů u nás se zabývá institucionalizovanou paliativní péčí o děti. Město Brno jako investor zajistí stavbu hospice, ten bude následně provozovat nezisková společnost Dům pro Julii. Najdeme tam 10 pokojů, z nichž osm bude fungovat jako odlehčovací. Dále hospic nabídne širokou škálu terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Stavba hospice bude stát 186 976 660 korun včetně DPH a dotace v hodnotě 92 117 646 korun pokryje 49 % nákladů. 

Protipovodňová opatření a jejich VII. a VIII. etapa získaly dotaci z Národního plánu obnovy, konkrétně z výzvy Hospodaření s vodou v obcích. „Tento projekt je zásadní pro brněnské řeky a jejich okolí. Práce začaly v lednu letošního roku a celkové náklady na tyto části činí 1 651 424 868 korun včetně DPH, dotace dosahuje výše 762 000 000 korun. Tyto dvě etapy se týkají řeky Svratky od železničního viaduktu po koupaliště Riviéra. Celková revitalizace vodního toku ochrání Brno před povodněmi a vznikne zde atraktivní volnočasová plocha pro obyvatele města. Kromě samotné úpravy koryta a výstavby hrází nás čeká také realizace cyklostezek, pěšin, kolonády, výsadba dřevin, nákladná rekonstrukce kmenové stoky a mnoho dalšího,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.  

Národní sportovní agentura podpořila rekonstrukci v bazénu za Lužánkami. Dotace z výzvy Sportovní infrastruktura pokryje 55 % nákladů. „Konkrétně se jedná o opravu 10metrové skokanské věže 
a skokanských můstků ve výšce tři a jeden metr. Ty budou rekonstruovány během uzavření Městského plaveckého stadionu za Lužánkami souvisejícího s výstavbou nového 25metrového bazénu v areálu. Upravená věž bude odpovídat mezinárodním parametrům, aby se zde mohly pořádat soutěže. Náklady na tuto opravu jsou vyčísleny na 12 721 970 korun včetně DPH a dotace od Národní sportovní agentury činí 7 000 000 korun. Celý zmodernizovaný komplex za Lužánkami by měl být otevřen o prázdninách příštího roku,“
nastínil radní pro oblast sportu a školství Jaroslav Suchý

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.