V rozpočtu na příští rok město počítá s podporou Domu pro Julii i rozvoje sportovní infrastruktury - Tiskový servis

V rozpočtu na příští rok město počítá s podporou Domu pro Julii i rozvoje sportovní infrastruktury

  • 01. prosince 2021
  • 3 minuty čtení

Příští rok Brno přispěje sportovcům a sportovním klubům, které si požádaly o dotaci od Národní sportovní agentury a získají ji. Stejně tak je v plánu podpora projektu Dům pro Julii, který se blíží ke své fyzické realizaci. Do konce roku se podá žádost o dotaci a připraví se výběrové řízení na zhotovitele. Finance plynoucí z těchto aktivit dnes doporučili radní schválit zastupitelům.

Projekt hospice pro děti a mladistvé Dům pro Julii se připravuje již od roku 2018 pod taktovkou stejnojmenné neziskové organizace. Letošní rok znamenal pro hospic zásadní posun – Brno převzalo záštitu nad podáním dotace a také přispěje na stavbu ze svého rozpočtu. „Výjimečný komplex Domu pro Julii otevře nejen lůžkovou část, ale bude disponovat také zdravotní, sociální, psychologickou nebo terapeutickou pomocí pro celou rodinu malého pacienta. V tuto chvíli začínáme s přípravou výběrového řízení na zhotovitele stavby a k tomuto kroku jsme vyčlenili 100 tisíc korun. Další část bude čerpána v příštím roce, kdy začne samotná realizace,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V nejbližší době bude město podávat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci finančního nástroje Integrovaných územních investic. „Předpokládáme dotaci v hodnotě 92 milionů korun, celkově bude projekt stát cca 180 milionů korun. Ostatní prostředky dodá město, přispěje rovněž stát. Dům pro Julii bude prvním paliativním centrem pro děti v České republice,“ doplnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Třináct organizací věnujících se sportu v Brně si podalo žádost o dotaci u Národní sportovní agentury. Jedná se o dotace na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury. „Protože Národní sportovní agentura ještě nezveřejnila výsledky dotací a je jasné, že během letošního roku to nestihne, přistoupili jsme proto k přesunu finančních prostředků, které byly připravené na kofinancování daných projektů, z letošního na příští rok. Konkrétně se jedná o 40 milionů z letoška. Tento typ spolufinancování získají záměry, kterým bude přiznána dotace z NSA,“ popsal Petr Hladík.

"Dotační programy Národní sportovní agentury by se měly vyhlašovat opakovaně, proto Brno vyčlenilo v rozpočtu na rok 2022 10 milionů korun na podporu sportovních projektů. V letošním roce o dotaci žádalo 13 sportovních klubů či tělovýchovných jednot. Najdeme mezi nimi například Tělovýchovnou jednotu Rapid, která v Kníničkách pěstuje vodní sporty – převážně jachting. Jejich záměrem je dostavba stávajícího areálu loděnice. Mezi dalšími je baseballový klub Technika. Ten plánuje revitalizaci na hřišti na Kraví hoře,“ dodal radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky