Přeskočit na obsah

V rámci Festivalu architektury stvrdí spolupráci s městem na snižování CO2 téměř 30 firem

27. února 2020

Zastupitelé města Brna aktivně přistupují k příslibu plošně snižovat emise CO2. Jaké jsou možnosti reálně snižovat produkci oxidu uhličitého? Bez podpory terciárního sektoru, který produkuje bezmála polovinu všech emisí, to efektivně nepůjde. Podpis Memoranda o pomoci se snižováním emisí na území města je kolektivním příslibem na společné cestě za klimaticky odolným a odpovědným Brnem. Se snižováním emisí pomůže 28 významných subjektů, mezi kterými jsou například univerzity, výrobní podniky, firmy, obchodní centra, developerské společnosti a další. Cílem takových aktivit města je zabezpečit občanům Brna komfortní mikroklimatické podmínky v době klimatických změn a současně plnit závazek stanovený v Paktem starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

Za stávajícího postupu, kdy průměrné teploty v České republice vzrostly za posledních 60 let o 2 °C, čekají jihomoravskou metropoli stále se stupňující vlny veder a větší počty tropických dní v letních měsících. Naopak v zimě můžeme očekávat méně sněhových srážek, což bude mít dopady na doplňování spodních vod. Tomuto faktu nasvědčuje i letošní mírná a srážkově podprůměrná zima. Všechny tyto změny klimatu, které kolem sebe stále intenzivněji vnímáme, se objevují především v důsledku růstu emisí CO2. Proto je v globálním měřítku nezbytné aktivně usilovat o jejich snižování. Úkolem zastupitelů je v tomto kontextu také odpovědně reflektovat klimatickou situaci souborem opatření, díky kterým zůstane Brno městem, kde obyvatele nevyhání z ulic tropické vedro doprovázené vysokým podílem prachových částic a oxidu uhlíku.

„Město Brno se již zapojilo do Paktu starostů a primátorů se závazkem snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 %, a to do roku 2030. V návaznosti na svůj cíl jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, s podrobnou bilancí emisí CO2 a návrhy na jejich snižování. Konkrétní opatření akčního plánu bude město aplikovat především na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku. Dosažení závazku ale nejde dosáhnout bez zapojení terciárního sektoru, inovačního průmyslu i navazujících služeb, kde analýzy ukazují trend nárůstu spotřeby elektřiny s významným podílem na celkových emisích. Mám proto velkou radost, že dojde v rámci Festivalu architektury k podpisu memoranda, díky němuž se na snižování emisí bude podílet město i další organizace, které v Brně působí,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

V programu Festivalu architektury, který probíhá jako doprovodná akce tradičního Stavebního veletrhu, vystoupí zástupci největších dvou českých měst s tématem nové klimatické politiky. Za Brno představí plány města první náměstek primátorky Petr Hladík a dodává: „Po celou dobu budou na festivalu k dispozici zástupci magistrátu. Na stánku města Brna návštěvníci získají informace o aktivitách města a o dotacích, které poskytuje. V sobotu 28. února proběhne praktický workshop pro veřejnost, kde se lidé dozví, jak si zrealizovat zelenou střechu svépomocí.“ Dalšími vystupujícími jsou například Martin Kubica ze SFŽP, Pavlína Kulhánková z MPO, Martin Ander z Nadace partnerství a také zástupci strategického rozvoje elektromobility. Program zakončí primátorka Brna Markéta Vaňková spolu s přistupujícími signatáři Memoranda o pomoci se snižováním emisí na území města Brna. Svůj příslib pomoci městu potvrdilo těchto 28 společností: 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), Masarykova univerzita, CTP Invest, spol. s r. o., Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o., Kancelář veřejného ochránce práv, EGÚ Brno, a. s., Vysoké učení technické, Nová Mosilana, a. s., ASTRA MOTOR spol. s r. o., Mendelova univerzita v Brně, AREAL SLATINA, a. s., AVRIOINVEST, a. s., Trikaya Project Management a. s., IKEA Česká republika s. r. o., Technické sítě, a. s., Šumavská tower s. r. o., Agrie Office s. r. o., STAREZ-SPORT, a. s., Ingka Centres Česká republika, s. r. o. (AVION Shopping park), SAKO Brno, a. s., Teplárny Brno, a. s., JIC zájmové sdružení právnických osob, TESCAN ORSAY HOLDING, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Y SOFT CORPORATION, a. s., Regionální hospodářská komora Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Lesy města Brna, a. s.

Přistupující organizace zapracují závazky plynoucí z memoranda do svého běžného chodu a působení. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže, dbát na principy cirkulární ekonomie. 

Pořadatelem Festivalu architektury 2020 je Rada pro zelené střechy, z.s. Projekt je realizovaný za finanční podpory statutárního města Brna.

 „Jsme velmi mile překvapeni velkým zájmem odborné, ale i široké veřejnosti o téma adaptačních strategií ve stavitelství. Stavební obor ovlivňuje nadpoloviční množství celkové produkce odpadů i emisí CO2. Kromě toho samozřejmě i hospodaření s vodou nebo proměnu zelených ploch v mrtvou hmotu. Proto věřím, že pokud se nám podaří inspirovat stavebníky i architekty dobrými příklady šetrného stavitelství, bude to velký pozitivní krok v celé klimatické politice. Brněnské výstaviště tuto akci umožnilo zrealizovat v průběhu tradičního Stavebního veletrhu, který každoročně navštíví desetitisíce lidí a všichni tito lidé se mohou letos inspirovat tématem Stavitelství ohleduplného k životnímu prostředí,“ dodala Tereza Sigmundová, koordinátorka Festivalu architektury 2020.

Kontakt na pověřenou osobu:Organizační zajištění – Tereza Sigmundová, tel: 725 713 513, e-mail: info@festival-architektury.czOdborný patron – Ing. Petr Selník, tel: 723 857 013, e-mail: selnikp@seznam.cz

Oficiální web: www.festival-architektury.cz

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.