V průběhu následujících dvou měsíců proběhne řada jednání o budoucnosti Nemocnice Milosrdných bratří

  • 25. dubna 2022
V následujících týdnech se uskuteční řada kulatých stolů, jejichž hlavním tématem bude brněnské zdravotnictví a možná budoucí podoba provozu Nemocnice Milosrdných bratří.

První setkání pracovní skupiny pro oblast zdravotnictví se zástupci konventu se uskuteční v úterý 26. dubna 2022. Tématem setkání bude brněnské zdravotnictví v datech. O týden později, tedy v úterý 3. května, se opět sejdeme u kulatého stolu a probereme právní aspekty převodu nemocnice. Následovat bude debata o vizi nové městské nemocnice, ta je v plánu ve středu 18. května. K tomu plánujeme na přelomu května a června i veřejnou debatu s odborníky v oblasti zdraví. V polovině června se pak bude konat velký kulatý stůl za účasti Konventu Milosrdných bratří a ředitele městských nemocnic. Všechna zmíněná jednání jsou otevřená veřejnosti i médiím,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Přehled jednání u kulatého stolu

Téma kulatého stolu

Termín kulatého stolu

Místo konání

Brněnské zdravotnictví v datech

26. 4. 2022; od 10 do 13 hod.

Křišťálový sál, Stará radnice

Právní aspekty převodu nemocnice

3. 5. 2022; od 10 do 12 hod.

Křišťálový sál, Stará radnice

Vize nové městské nemocnice

18. 5. 2022; od 17 do 19 hod.

Freskový sál, Stará radnice

Veřejná debata s odborníky v oblasti zdraví

Přelom května a června; bude upřesněno

Bude upřesněno

Velký kulatý stůl za účasti Konventu Milosrdných bratří a ředitele městských nemocnic

15. 6. 2022, od 14 do 16 hod.

Křišťálový sál, Stará radnice

Situace je však komplikována složitými majetkoprávními vztahy, které ohledně areálu panují. „Naším primárním cílem je zajistit provoz tohoto zdravotnického zařízení v rozsahu a kvalitě, jak funguje dnes. Vzhledem k tomu, o jak komplikovanou záležitost se jedná, bude nutné budoucí podobu provozu nemocnice detailně projednat, a to s ohledem na celoměstské a regionální zdravotnictví,“ doplnil Petr Hladík.

Rada města Brna se bude tématem budoucí podoby provozu Nemocnice Milosrdných bratří zabývat na svém jednání na přelomu června a července.

Pracovní skupina pro oblast zdravotnictví je složena ze zástupců Rady města Brna, Zastupitelstva města Brna, ředitele městských nemocnic a Konventu Milosrdných bratří. 

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy