Přeskočit na obsah

V příštím roce podpoří projekty hvězdárny Evropská unie i Jihomoravský kraj

08. prosince 2021
Brněnská hvězdárna na Kraví hoře oslavila letos 10 let od velké rekonstrukce, díky které zprovoznila digitárium a další speciální vybavení. Rozsah aktivit má tak velký, že se každý rok účastní dotačních řízení na jednotlivé projekty od mnoha zdrojů. Letošní žádosti dnes projednali a schválili radní.

„Brno jako zřizovatel Hvězdárny a planetária Brno podporuje každý rok její provoz. Další zdroje se daří hvězdárně pravidelně získávat od Jihomoravského kraje. Díky kvalitě projektů, kterými se planetárium pyšní, se často zapojuje i do evropských programů. V příštím roce se bude například realizovat projekt, který prohloubí kvalifikaci pracovníků hvězdárny týkající se satelitních technologií. Brněnská hvězdárna se také zúčastní společného projektu se sedmi evropskými planetárii. Kromě samotné výměny zkušeností bude výsledkem i společný pořad o venkovním osvětlení,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V letošním roce byly prodlouženy dva projekty, a to: Project: Universe to reach? In planetarium! a Projekt RE-STAR: Vraťme hvězdy zpátky na oblohu.

Projekty na rok 2022:
PROJEKT ASTRONOMOVÉ DO EVROPY ZA INFORMACEMI K SATELITNÍM TECHNOLOGIÍM A PRO
TMAVOU OBLOHU

Hvězdárna a planetárium Brno počátkem roku 2020 vypracovala žádost v rámci programu Erasmus+ (výzva 2020, KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, KA104 – Mobility pracovníků ve vzdělávání). Projekt číslo (2020-1-CZ01-KA104-077569) v programu uspěl, získali jsme dotaci ve výši 39 385 eur. Realizován bude od prosince 2020 do listopadu 2022.

PROJEKT SCIENTISTS WARN: SUFFICIENT BUT NOT REDUNDANT LIGHTS!
Hvězdárna a planetárium Brno v první polovině roku 2020 vypracovala projekt v rámci programu Erasmus+ (výzva 2020, KA204 – Strategic Partnerships for adult education), jehož cílem je prohloubení spolupráce sedmi evropských planetárií – kromě Hvězdárny a planetária Brno to je Planetarium Hamburg (Německo), Gesellschaft Ósterreichischer Planetarien (Německo), Slovenská ústredná hvězdáreň (Slovensko), Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat (Maďarsko), Muzeul de Stiinte Astronomice Baia Mare (Rumunsko), Zielonogorski Osrodek Kultury (Polsko). Výše uvedené zahraniční organizace se staly partnery tohoto projektu. Výsledkem bude nejen série setkání jednotlivých pracovníků, ale také Společný produkt – pořad věnovaný dostatečnému, nikoli nadbytečnému osvětlení.
Projekt (2020-1-CZ01-KA204-078304) uspěl, získali jsme dotaci ve výši 234 608 eur, z toho cca 110 tisíc eur pro zahraniční partnery projektu. Spoluúčast naší organizace bude cca 7 tisíc eur. Realizován bude od prosince 2020 do listopadu 2022.

PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2021
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo 21. července 2021 projekt Hvězdárny a planetária Brno na propagaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji v celkové výši 3 mil. korun, díky kterým podpoří několik výjimečných aktivit pro nejširší veřejnost.
Jedná se opět o podporu a propagaci akcí, které jsou založeny na interaktivním a hravém přístupu k návštěvníkům, jenž vede k samostatnému experimentování a objevování základních zákonů vědy a techniky. Konkrétně budou podpořeny např. projekty Chytré prázdniny, Dny jihomoravské kosmonautiky – Brno Space Days, Poznej městskou džungli, Festival planet na Kraví hoře, Svedu vědu, Festival vědy, Festival Prototyp, Bastlfest a další.
Podobný projekt podpory nemá žádný z krajů, Jihomoravský kraj tak vyjadřuje, že se jedná o centrum moderních technologií a inovací a že může být vzorem v propagaci neformálního způsobu vzdělávání. Lze předpokládat, že dlouhodobým působením na veřejnost, zejména děti a mládež, v nich tato aktivita probudí zájem o přírodní a technické vědy. V návaznosti na společný plán akcí se tak podpoří kolektivní propagace populárněvědeckých aktivit se zapojením většího počtu partnerů a dopadem na širší cílovou skupinu. Projekt získal dotaci ze zdrojů Jihomoravského kraje v celkové výši 3 mil. korun a bude realizován do 31. července 2022.


PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ – SPOLUFINANCOVÁNÍ HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo 12. prosince 2019 projekt Spolufinancování Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024 na provoz organizace v celkové výši 15 mil. Kč, tj. ročně 3 mil. Kč. Jedná se o podporu činnosti Hvězdárny a planetária Brno.
Projekt na rok 2022 získal dotaci ze zdrojů Jihomoravského kraje v celkové výši 3 mil. Kč a bude realizován od ledna do prosince 2022.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.