V Poliklinice Zahradníkova vznikne nová dětská skupina

  • 18. května 2022
Počet dětských skupin se v Brně rozroste o další, na Nerudově ulici. Spravovat ji bude příspěvková organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, která má s tímto druhem služby zkušenosti. Radní dnes na své schůzi souhlasili s žádostí o dotaci na její zřízení, kterou by poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí z dotačního programu Zaměstnanost.

„Sdružení zdravotnických zařízení II Brno bude asi známější jako Poliklinika Zahradníkova, ale kromě tohoto objektu organizace spravuje více institucí včetně tří dětských skupin na Stamicově, Zahradníkově a Fügnerově. Nyní by k nim měla od nového školního roku přibýt ještě čtvrtá, na Nerudově. Dětské skupiny jsou velmi oblíbenou variantou předškolního vzdělávání dětí zejména proto, že přijímají děti už od jednoho roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dotační program Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí se konkrétně ve výzvě Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu zaměřuje na rozvoj dalších druhů předškolní péče o děti. Dětské skupiny jako hybridní instrument sociální a vzdělávací politiky mají volnější pravidla než mateřské školy. Dovolují například navštěvovat zařízení jen na půl dne či v určené dny v týdnu. 

„Dětská skupina Nerudova nabídne 8 míst pro děti od jednoho roku do čtyř let. Tato skupina naváže na fungující dětskou skupinu Zahradníkova a rozšíří ji, neboť se tam uvolnily prostory pro její vybudování,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Dotace pokryje nejen náklady na úpravy pro vznik skupiny, ale také na její provoz po dobu jednoho roku. Úpravy jsou v plánu v letních měsících, aby vše bylo připraveno na start v září. Opravy se týkají hlavně sociálního zařízení – musí se vybudovat toalety a umyvadla velikostně adekvátní takto malým dětem. Prostory se vymalují a vymění se podlahová krytina. Celkově žádáme o dotaci ve výši 964 827 korun.“ 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy