V pěti městských částech začala výstavba nové kanalizace

  • 02. března 2020
  • 2 minuty čtení
(and, fpo) – Symbolickým kopnutím do země dnes začaly stavební práce na strategickém projektu města, kterým je dobudování kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany a Maloměřice, Brno-jih a Tuřany – Dvorska. Napojením stávající zástavby na čistírnu odpadních vod se nezlepší jen komfort obyvatel dotčených částí města, ale pozitivní dopad zaznamená výstavba kanalizace i pro životní prostředí. Zlepší se například kvalita vodních toků, které protékají Brnem.

Díky dostavbě kanalizace se sníží množství znečištění, které se dostává do povrchových i podzemních vod. Zvýší se i komfort místních obyvatel. Ti se obvykle spoléhali na septiky a jímky, které museli za své náklady vyvážet. Celkem se na novou kanalizaci napojí tři tisíce obyvatel.

Největší rozsah prací čeká dělníky v Bosonohách, kde se počítá s vybudováním bezmála 9 km splaškové kanalizace a 7,4 km dešťové kanalizace. S pracemi budou spojená určitá dopravní omezení, která se budou měnit spolu s pokračováním nezbytných činností na staveništi.

Projekt dostavby kanalizace v pěti městských částech by měl vyjít na 1,09 miliardy korun bez DPH. Vznikne zhruba 17 km splaškové a 12 km dešťové kanalizace ve 40 brněnských ulicích. Jedná se o výstavbu oddílné kanalizace, kdy splaškové vody budou nyní z dotčených ulic odváděny do čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích, zatímco dešťové vody budou odváděny do místních vodních toků – Leskava, Dunávka, Svitava.

Součástí projektu jsou i přeložky dalších inženýrských sítí a obnova povrchů ve všech dotčených ulicích. V nákladech se počítá i s výstavbou kanalizační sítě v podobě domovních přípojek až k hranicím soukromých pozemků. V některých místech se nově vybudují chodníky a parkovací místa. Přibydou i bezpečnostní prvky nebo zeleň.

 „Dostavba kanalizace v Brně II“ je jedním ze strategických projektů města Brna. Významným způsobem tato investice přispěje ke zlepšení kvality vody v řekách a tím i celého ekosystému. Práce by měly být hotové v dubnu 2022. Zhotoviteli projektu jsou společnosti OHL ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít