V novém areálu sociálních služeb a bydlení Kociánka bude i dětský hospic, s jeho stavbou se začne příští rok

  • 12. února 2021
Areál sociálních služeb a bydlení na Kociánce patří mezi strategické projekty Brna. Součástí rozsáhlého komplexu, který město momentálně nechává projektovat, bude nový domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou a dům se zvláštním režimem. Mezi plánované prvky patří i první dětský hospic v České republice s komplexními službami od zdravotnických po duchovní. Organizace Dům pro Julii, z. ú., již v prostoru zahrady nynějšího domova pro seniory chystá výstavbu tohoto unikátního projektu. Nyní se připravují podklady pro podání žádosti o stavební povolení.

„Oblast Kociánka patří mezi rozvíjející se lokality v Brně. Vzniká tu nové bydlení a s ním související občanská vybavenost. Stávající domov pro seniory přestává oblasti kapacitně dostačovat, proto bychom jej chtěli modernizovat a zvětšit, zároveň chceme do tohoto místa koncentrovat další projekty sociálního bydlení a služeb. V rámci přípravy projektové dokumentace jsme schválili nový stavební program, ve kterém nacházíme dostatečný balanc mezi pobytovou pohodou a klidem a zachováním potřebných kapacit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Nejdále je z hlediska příprav projekt dětského hospice, který je první vlaštovkou v institucializované paliativní péči v této kategorii. „Dětská paliativní péče je nesmírně komplexní obor, který je v České republice stále v plenkách. Jsem tedy velmi ráda, že právě v Brně vzniká Dům pro Julii – hospic pro děti a mladistvé, první zařízení tohoto typu v republice. Součástí zařízení bude i odlehčovací a sociálně zdravotní služba a řada dalších terapeutických oborů, které pomáhají usnadnit život malým pacientům i celé rodině,“ dodala Markéta Vaňková.

Celý projekt organizace Dům pro Julii, z. ú., je inspirován fungujícími hospici v zahraničí, kde tato služba existuje už dlouhou dobu. Již v roce 2019 byla zřízena terénní odlehčovací služba pro Jihomoravský kraj, která ulehčuje námahu spojenou s péčí o nemocné dítě přímo v rodinách. „Mezi nejdůležitější argumenty k pochopení potřeby vzniku hospice patří, že paliativní péče pro děti není jen péčí v terminálním stadiu onemocnění, jako je tomu u dospělých. Naopak je to komplexní zdravotnická, terapeutická, sociální, psychoterapeutická a duchovní pomoc pro celou rodinu s dítětem s život ohrožující diagnózou, a to již od jejího prvotního vyslechnutí od lékařů. Všechno toto bude zastřešeno v Domě pro Julii,“ podotkla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová. 

Hospic bude určený pro nemocné z celé republiky. Stavba by podle předpokladů měla začít na jaře 2022 a je rozdělena do etap tak, aby dokončená část stavby mohla ihned začít sloužit svému účelu a nebyla závislá na dalších etapách. V první fázi bude dokončena denní pobytová odlehčovací služba a zázemí pro terénní odlehčovací službu a domácí péči. Další části projektu budou navazovat a předběžně se počítá s dokončením stavby v roce 2025/26. K úspěšné realizaci od počátku přispívá i město Brno. „Před zahájením stavby zbývá dořešit některé prvky technické infrastruktury. Jednáme také o možnostech budoucího majetkoprávního uspořádání, protože pozemek, na kterém má hospic vzniknout, je v současnosti ve vlastnictví města. Hledáme cesty finanční i nefinanční pomoci, aby celý projekt dospěl do zdárného cíle,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Předpokládané náklady na celý projekt hospice jsou 136 milionů korun. Nezisková organizace Dům pro Julii má zřízen transparentní účet se sbírkou, další finance by měly přijít z dotací od státu i Evropské unie.

Moderní Kociánka poskytne domov stovkám seniorů

Projektové přípravy, tentokrát už pouze v režii města Brna, dál probíhají i u ostatních částí plánovaného areálu sociálních služeb a bydlení Kociánka. „Oproti původním záměrům jsme mírně zredukovali stavební program, tak aby jednotlivá zařízení splňovala nároky na životní pohodu klientů. Dům s pečovatelskou službou bude mít 15 bytů, v novém domově pro seniory dohromady s přístavbou ke stávajícímu bude celkem 278 lůžek a dům se zvláštním režimem nabídne 10 jednolůžkových pokojů. Moderní komplex bude v budoucnu sloužit nejen lidem vyššího věku, ale i těm s těžkou formou poruch autistického spektra,“ popsal náměstek pro oblast sociální Robert Kerndl.

Na nový stavební program budou navazovat další činnosti spojené s dokumentací stavebního záměru a také vytvoření dotačního projektu pro žádost o dotaci Evropské unie. Celkové náklady na výstavbu areálu včetně inženýrských sítí se v tuto chvíli předpokládají ve výši 915 milionů korun.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy