Přeskočit na obsah

V letech 2021–2023 bude pokračovat destinační kampaň Brno True Story, kterou město podpoří cestovní ruch

16. prosince 2020
Pandemie koronaviru ochromila cestovní ruch po celém světě, Českou republiku, jižní Moravu a Brno nevyjímaje. I z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo pokračovat v komunikační kampani destinační značky Brno True Story mezi lety 2021 a 2023. Hlavním cílem je připravenost na znovuoživení turismu a zmírnění dopadů krize na toto odvětví. Dodavatelem kampaně bude společnost MEDIA AGE.

Destinační značka Brno True Story byla vytvořena v roce 2017 na základě Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna na období 2016–2020. Její potřeba vyplynula z nejednotné komunikace města, která podávala roztříštěný obraz o městě Brně, a to zejména v zahraničí.

Díky kampani z let 2017–2018 má město Brno jasně daný vizuální styl, který je odborníky na marketing a cestovní ruch velmi oceňován. Vznikla také spousta kreativního obsahu, ze kterého město vychází a aktivně s ním pracuje – je používán při propagaci města Brna na veletrzích, v tištěných inzercích, online reklamách, outdoorových reklamách, online komunikaci na sociálních sítích a jinde. A na to všechno chceme navázat i v nadcházejících třech letech, kdy budeme destinační značku města Brna dále využívat a rozvíjet,“ vysvětlila důvody pokračování kampaně primátorka města Brna Markéta Vaňková

V následujících třech letech bude kampaň cílit opět na skupinu tzv. mladých dospělých, nově přidává skupinu „prázdné hnízdo“, a to primárně v ČR, okrajově také v sousedních zemích. Doplňkově se bude pracovat i s cílovou skupinou rodin s dětmi, která často navštěvuje jižní Moravu. Cílem je pokračovat v originální komunikaci, která se odlišuje od konkurenčních měst, zaujmout cílové skupiny a vzbudit v nich chuť město Brno navštívit a strávit zde co nejvíce času.

Vzhledem k současné krizi související se světovou pandemií koronaviru musíme být schopni včasné reakce na tuto situaci a urychlené realizace komunikačního a marketingového plánu vedoucího ke znovuoživení cestovního ruchu ve městě Brně a ke zmírnění dopadů krize na toto odvětví,“ uvedla zastupitelka pro oblast marketingu a cestovního ruchu Kristýna Černá.

Za současné situace bude komunikace zaměřena především na domácí cestovní ruch, směrem k tuzemským turistům. V plánu je také kampaň v okolních státech, a to prostřednictvím sociálních sítí, která bude pružně reagovat na měnící se podmínky a aktuální situaci. Zahraniční kampaň má za cíl udržovat povědomí o městě Brně tak, aby po uvolnění restrikcí došlo ke znovuobnovení přeshraničního cestovního ruchu. Všechny kroky budou provázány a realizovány ve spolupráci s TIC BRNO, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy a Moravia Convention Bureau.

Rada města dnes schválila uzavření smlouvy na komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021–2023 se společnosti MEDIA AGE, s.r.o. Smlouva je uzavírána na období let 2021–2023 s předpokládaným čerpáním 4 mil. Kč bez DPH ročně, tj. 12 mil. Kč bez DPH celkem.

Mgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.