Přeskočit na obsah

V letech 2021–2023 bude pokračovat destinační kampaň Brno True Story, kterou město podpoří cestovní ruch

16. prosince 2020

Pandemie koronaviru ochromila cestovní ruch po celém světě, Českou republiku, jižní Moravu a Brno nevyjímaje. I z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo pokračovat v komunikační kampani destinační značky Brno True Story mezi lety 2021 a 2023. Hlavním cílem je připravenost na znovuoživení turismu a zmírnění dopadů krize na toto odvětví. Dodavatelem kampaně bude společnost MEDIA AGE.

Destinační značka Brno True Story byla vytvořena v roce 2017 na základě Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna na období 2016–2020. Její potřeba vyplynula z nejednotné komunikace města, která podávala roztříštěný obraz o městě Brně, a to zejména v zahraničí.

Díky kampani z let 2017–2018 má město Brno jasně daný vizuální styl, který je odborníky na marketing a cestovní ruch velmi oceňován. Vznikla také spousta kreativního obsahu, ze kterého město vychází a aktivně s ním pracuje – je používán při propagaci města Brna na veletrzích, v tištěných inzercích, online reklamách, outdoorových reklamách, online komunikaci na sociálních sítích a jinde. A na to všechno chceme navázat i v nadcházejících třech letech, kdy budeme destinační značku města Brna dále využívat a rozvíjet,“ vysvětlila důvody pokračování kampaně primátorka města Brna Markéta Vaňková

V následujících třech letech bude kampaň cílit opět na skupinu tzv. mladých dospělých, nově přidává skupinu „prázdné hnízdo“, a to primárně v ČR, okrajově také v sousedních zemích. Doplňkově se bude pracovat i s cílovou skupinou rodin s dětmi, která často navštěvuje jižní Moravu. Cílem je pokračovat v originální komunikaci, která se odlišuje od konkurenčních měst, zaujmout cílové skupiny a vzbudit v nich chuť město Brno navštívit a strávit zde co nejvíce času.

Vzhledem k současné krizi související se světovou pandemií koronaviru musíme být schopni včasné reakce na tuto situaci a urychlené realizace komunikačního a marketingového plánu vedoucího ke znovuoživení cestovního ruchu ve městě Brně a ke zmírnění dopadů krize na toto odvětví,“ uvedla zastupitelka pro oblast marketingu a cestovního ruchu Kristýna Černá.

Za současné situace bude komunikace zaměřena především na domácí cestovní ruch, směrem k tuzemským turistům. V plánu je také kampaň v okolních státech, a to prostřednictvím sociálních sítí, která bude pružně reagovat na měnící se podmínky a aktuální situaci. Zahraniční kampaň má za cíl udržovat povědomí o městě Brně tak, aby po uvolnění restrikcí došlo ke znovuobnovení přeshraničního cestovního ruchu. Všechny kroky budou provázány a realizovány ve spolupráci s TIC BRNO, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy a Moravia Convention Bureau.

Rada města dnes schválila uzavření smlouvy na komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021–2023 se společnosti MEDIA AGE, s.r.o. Smlouva je uzavírána na období let 2021–2023 s předpokládaným čerpáním 4 mil. Kč bez DPH ročně, tj. 12 mil. Kč bez DPH celkem.

Mgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.