Přeskočit na obsah

V integraci cizinců se Brno bude dál zaměřovat na jejich pracovní možnosti i na podporu dětí ve školách

03. listopadu 2021

61 aktérů, 16 diskuzních setkání. Tak vypadala příprava Akčního plánu Strategie integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2021–2023, který dnes radní doporučili zastupitelům ke schválení.

„Jde o první akční plán, který ke Strategii integrace cizinců vznikl. Podíleli se na něm nejen pracovníci z Odboru sociální péče, kteří se na práci s cizinci a s institucemi, jež s nimi přicházejí do styku, zaměřují, ale také pracovní skupiny o celkem 61 aktérech. Akční plán tedy vznikal ‚odspodu nahoru‘. Vycházel z nabytých zkušeností organizací samosprávy, státní správy, nevládních a dalších organizací, univerzit, ale i ze zkušeností samotných cizinců,“ popsal radní Marek Fišer, který působí zároveň jako předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna.

Akční plán vznikal prostřednictvím pracovních skupin rozdělených podle osmi témat, ve kterých nechyběla adaptace dětí cizinců po nástupu do školy, ale v tomto směru také podpora rodičů a na druhé straně i školy a pedagogů, dále integrace cizinců na trhu práce, zvýšení jejich informovanosti o péči o zdraví, odstraňování jazykových a informačních bariér apod. Zaměřuje se i na veřejné instituce a rozvoj jejich komunikace s cizinci. Zdůrazňuje také důležitost informovanosti a prevence.

Smyslem akčního plánu je stanovit konkrétní kroky, které povedou k cílům vytyčeným ve strategii. Definuje jejich časovou náročnost, určuje realizátory a spolupracující subjekty, ale předem upozorňuje také na rizika, která mohou nastat. „Jako příklad mohou posloužit třeba aktivity ve vztahu k žákům – dětem cizinců. Pro ty jsou navrhována doučování, zapojení do volnočasových aktivit, pro rodiče informační balíček o systému vzdělávání i odborné poradenství a mentoring; jednou z aktivit jsou i tripartitní schůzky ve složení učitel – rodič – žák. Problémy, se kterými se můžou pracovníci při realizaci setkat, zahrnují objektivní překážky jako nedostatek dobrovolníků nebo jazykovou bariéru, ale i subjektivní nastavení aktérů – po všech stránkách připravená aktivita může ztroskotat například na nezájmu nebo nesouhlasu rodičů. Se všemi těmito riziky je důležité od začátku vědomě pracovat a hledat cesty k tomu, jak jim předejít,“ vysvětlil Marek Fišer.

Samotnou Strategii integrace cizinců schválili zastupitelé loni v září a dostupná je na webu Odboru sociální péče. Na stejném místě bude v případě schválení zastupitelů i Akční plán 2021–2023.

Naplňování aktivit z akčního plánu dovoluje projekt „Integrace cizinců v Brně“, na nějž město každoročně čerpá dotaci od Ministerstva vnitra. Třetí pokračování tohoto projektového záměru a přípravu žádosti o dotaci dnes radní rovněž doporučili zastupitelům ke schválení. Jde o společný projekt města a společnosti SocioFactor. Celkové náklady 11měsíčního projektu činí 2 miliony korun, přičemž rozpočet určený na financování aktivit města je 1,25 milionu. Město nese 10 % nákladů, tedy 125 tisíc korun. Jeho role v tomto projektu spočívá například v zajištění interkulturní práce s Vietnamci pro školky a školy, v plánu je také vytvořit informační portál Brno mezinárodní město.

Projekt cílí na stále narůstající skupinu cizinců ze zemí EU i z tzv. třetích zemí, kteří do města přicházejí za prací, a pokrývá tuto skupinu v celé šíři – od nekvalifikovaných nebo nízko kvalifikovaných až po vysoce kvalifikované cizince a jejich rodinné příslušníky. Sekundárně jsou cílovou skupinou aktéři integrace ve městě, především pak školská a prorodinná zařízení.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.