Přeskočit na obsah

V dubnu začíná oprava kanalizace a vodovodu na Veveří, potrvá 5 měsíců

11. března 2020
Stoleté potrubí kanalizace a vodovodu na ulici Veveří je v havarijním stavu, proto je nutné je opravit. Zrekonstruována zde bude také tramvajová trať. Stavba začíná v druhé polovině dubna. Radní dnes vybrali pro veřejnou zakázku „Brno, Veveří – kanalizace a vodovod“ nabídku společnosti Dopravní stavby Brno, s. r. o., za 27 488 139 korun bez DPH.

Neúnosná situace je na vodovodním řadu v úseku od Žerotínova náměstí po ulici Slovákova v jízdním pruhu směrem z centra. V lednu 2020 zde třikrát došlo k přerušení dodávek pitné vody kvůli havárii potrubí.

„Na ulici Veveří bude opraveno 273 metrů kanalizační stoky, vodovodní potrubí bude vyměněno v délce 254 metrů. Součástí rekonstrukce je také oprava tramvajové trati. Předpokládané zahájení stavby je 15. 4. 2020 a potrvá do konce srpna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po dobu realizace vodovodu v úseku Žerotínovo náměstí – Slovákova bude náhradní zásobování vodou zajištěno prostřednictvím provizorního vodovodu vedeného po povrchu. V místě stavby bude částečná uzavírka automobilové dopravy, její režim se bude měnit v návaznosti na probíhající práce. Částečné omezení tramvajové dopravy nastane v druhé polovině května.

„Stavební práce na kanalizaci a vodovodu budou koordinovány s opravou tramvajové trati zajišťovanou Dopravním podnikem města Brna a s následnou obnovou komunikačních ploch, kterou mají na starosti Brněnské komunikace. Jednotlivé stavební činnosti na sebe budou bezprostředně navazovat,“ uvedl radní města Brna pro oblast investic David Grund.  

Tramvajová trať vyžaduje opravu kvůli zvýšenému provozu tramvajové dopravy. Trať na ulici Veveří poslouží jako objízdná trasa pro tramvaje v souvislosti s přerušením městské dopravy v ulici Žabovřeská, vyvolaném realizací stavebních prací na velkém městském okruhu.

Vodovodní řad z roku 1929 je v ulici Veveří značně poškozen. Nezvládá bezproblémově zajišťovat zásobování pitnou vodou. Také kanalizační stoka se zde nachází od roku 1910 a je v havarijním stavu. Z toho důvodu bude provedena sanace této kanalizace v úseku mezi ulicemi Smetanova a Sokolská, kde stoka leží pod tramvajovou tratí a kde je její stav nejkritičtější.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.